Základní škola a mateřská škola Děčín III23.03.2018

Dne 22. 3. 2018 se žáci, kteří postoupili do okresního kola Biologické olympiády, účastnili exkurze do ústeckého muzea. Měli zde možnost nahlédnout do depozitáře přírodovědného oddělení, který se nachází mimo prostory běžně přístupné návštěvníkům. Prováděl je zde Mgr. Václav Beran, vedoucí oddělení přírodovědy a kurátor zoologické sbírky. V rámci příprav na „poznávačku“ v Biologické olympiádě si t…

Zobrazit celý článek


22.03.2018

21. března 2018 proběhlo krajské kolo chemické olympiády na Gymnáziu v Ústí nad Labem. Do krajského kola se probojoval žák naší školy Rudolf Svoboda z 9.B, protože se umístil na 1. místě v okresním kole. V krajském kole se stal úspěšným řešitelem a obsadil pěkné 6. místo. Patří mu velké poděkování za přípravu na školní, okresní i krajské kolo ChO a za vzornou reprezentaci naší školy.              …

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Aktuality

Výlet 7.A
13.06.2016 08:39 | Dne 10.06. si žáci 7. A užili spousty zábavy na tzv. branném dnu v Ústí nad Labem. Měli možnost si prohlédnout vnitřní prostory krytu a jeho vybavení, armádní zbraně včetně kulometu, různé typy plynových masek a také si je vyzkoušet. Házeli kriketovým míčkem, stříleli z airsoftových zbraní a zopakovali si též poznatky ze zdravovědy a první pomoci. Všem se výlet líbil a doporučují ho i ostatním. 
Informace z jídelny!
10.06.2016 10:28 | Z provozních důvodů vaříme nadále pouze jedno jídlo. V termínu od 20.6. do 30.6. se vaří jedno jídlo z důvodu ukončení školního roku a zpracování uzávěrky. Strávníkům připomínáme včasné odhlášení obědů v době školních výletů a v den vysvědčení, pokud nepůjdou na oběd. Žáci devátých tříd nezapomenou vrátit čipy! Děkujeme za pochopení a přejem všem krásné léto.
Fyzika hrou - Co se děje ve vakuu?
10.06.2016 07:15 | Ve středu 8. června 2016 bylo pro žáky 2. stupně připraveno projektové vyučování fyziky na téma "Co se děje ve vakuu?". Hodiny vedl Ing. Roman Zahradník, který s vakuem pracuje denně ve svém zaměstnání v děčínském ChartFeroxu, a pomocí vývěvy a vakuové aparatury dětem vysvětlil a předvedl, co se děje s různými předměty ve vakuu. Žáci se díky mobilnímu telefonu uzavřenému do vakua přesvědčili, že se jím nešíří zvuk. Vyzkoušeli si, co se stane s marshmallowny či starým jablkem, když se uzavřou do
Třídní schůzky pro rodiče předškoláků
09.06.2016 13:40 | SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ   se uskuteční 14. 6. 2016 (termín je změněn) od 16:00 h  v budově základní školy ve třídě 2. A. Věříme, že se dozvíte spoustu důležitých informací. Třídní učitelky
Poslední loučení se školou v přírodě - den šestý
02.06.2016 22:53 | Čtvrteční dopoledne učitelé zpestřili dětem sportovní olympiádou. Ve vybíjené, fotbalu, ringu a pětiskoku snožmo z místa předvedly děti vyrovnané výkony. Ve finále (plnění kastrolu vodou z rybníku) vyhrálo družstvo kapitána Davida Šarmana - Petr Mucha, Bára Umbraunová, David Šleier, Monika Phamová, Michal Suchý, Kamila Pšeničková, Eliška Zárubová a Klára Hejzáková. Všech osm týmů si vysoutěžilo věcné a sladké odměny. Posilněni borůvkovými knedlíky k obědu se někteří naposledy vykoupali. Po poled
Den dětí - den pátý
01.06.2016 22:27 | Na středeční dopoledne si učitelé připravili pro děti Dětský den. Na čtyřech stanovištích všichni soutěžili v těchto disciplínách: zapamatování předmětu, Aktivity (pantomima, malování, vysvětlování), mrkaná, pohyb v minovém poli. Poděkovaní patří paní Lohniské, která dětem věnovala sladké odměny a věcné ceny. K obědu jsme si pochutnali na sekané s bramborem a zelném salátu. Odpolední program si děti připravily samy. Každá třída vymyslela jednu hru (tichá pošta, skok přes lano, na piráty a zloděj
Výlet za Rumcajsem, Mankou a Cipískem - den čtvrtý
31.05.2016 22:23 | Sluneční úterní dopoledne prožily děti v blízkém okolí tábora, 6. B poznávala stromy a stavěla domečky z přírodnin. Pro deváťáky připravil pan učitel bojovou hru na Tarzana. Sedmáci se prošli mimo tábor a pozorovali hospodářská zvířata. 6. A si zasportovala. Protože bylo horko, děti se vykoupaly v rybníku. K obědu bylo knedlo, vepřo, zelo. Po kratším poledním klidu jsme se všichni vydali po modré turistické značce přes les Řáholec kolem Rumcajsovy chaloupky směrem k městu Jičínu. Celá trasa měři
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu