Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Biologická olympiáda - kategorie D (žáci 6. a 7. tříd)

11.04.2019 22:41

Dne 10. 4. 2018 se žáci Matylda Linková a Adam Miškovský zúčastnili okresního kola v soutěži Biologická olympiáda – kategorie D (žáci 6. a 7. tříd). Žáci v soutěži plnili několik rozličných úkolů – poznávání přírodnin, laboratorní práci a test vědomostí. Letošní ročník je zaměřen na Příjem a výdej látek. K tomu, aby se vůbec mohli soutěžící v soutěži umístit, museli splnit vstupní úkol, který spočíval v sepsání práce na zadané téma. Na tomto úkolu žáci pracovali několik měsíců před samotnou soutěží. Oba za své práce dostali plný počet bodů, Adamova práce pak byla označena jako vysoce nadprůměrná. Na soutěž se Matylda i Adam tvrdě připravovali několik měsíců a pravidelně docházeli na hodiny, během kterých procvičovali teoretické znalosti a poznávání různých druhů rostlin a živočichů.
Letos se z okresu Děčín dostavilo celkem 25 soutěžících. Matylda Linková obsadila 3. místo a byla tak zařazena mezi postupující do kola krajského. V letošním roce se ale krajského kola nemůže zúčastnit, v daném termínu se koná vícedenní terénní exkurze, které se účastní. Adam Miškovský pak obsadil krásné 6. místo a zařadil se tak společně s Matyldou mezi hrstku úspěšných řešitelů (tj. řešitelů, kteří měli více jak 60% bodů). Všichni soutěžící obdrželi balíček cen s přírodovědnou tématikou od pořadatelů okresního kola soutěže. 

Mgr. Lukáš Bartoň 

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu