Základní škola a mateřská škola Děčín III27.05.2020

Platby za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 Vám budou vráceny během letních prázdnin. vedení školy

Zobrazit celý článek


13.05.2020

Vážení rodiče, těší nás Váš zájem o naši školu. Dle Opatření MŠMT proběhl zápis k poviné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole bez osobní přítomnosti dětí v období od 14. 4. do 30. 4. 2020. Na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali je k nám. Seznam dětí (pod registračními čísly) přijatých k z…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Biologická olympiáda - kategorie D (žáci 6. a 7. tříd)

11.04.2019 22:41

Dne 10. 4. 2018 se žáci Matylda Linková a Adam Miškovský zúčastnili okresního kola v soutěži Biologická olympiáda – kategorie D (žáci 6. a 7. tříd). Žáci v soutěži plnili několik rozličných úkolů – poznávání přírodnin, laboratorní práci a test vědomostí. Letošní ročník je zaměřen na Příjem a výdej látek. K tomu, aby se vůbec mohli soutěžící v soutěži umístit, museli splnit vstupní úkol, který spočíval v sepsání práce na zadané téma. Na tomto úkolu žáci pracovali několik měsíců před samotnou soutěží. Oba za své práce dostali plný počet bodů, Adamova práce pak byla označena jako vysoce nadprůměrná. Na soutěž se Matylda i Adam tvrdě připravovali několik měsíců a pravidelně docházeli na hodiny, během kterých procvičovali teoretické znalosti a poznávání různých druhů rostlin a živočichů.
Letos se z okresu Děčín dostavilo celkem 25 soutěžících. Matylda Linková obsadila 3. místo a byla tak zařazena mezi postupující do kola krajského. V letošním roce se ale krajského kola nemůže zúčastnit, v daném termínu se koná vícedenní terénní exkurze, které se účastní. Adam Miškovský pak obsadil krásné 6. místo a zařadil se tak společně s Matyldou mezi hrstku úspěšných řešitelů (tj. řešitelů, kteří měli více jak 60% bodů). Všichni soutěžící obdrželi balíček cen s přírodovědnou tématikou od pořadatelů okresního kola soutěže. 

Mgr. Lukáš Bartoň 

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu