Základní škola a mateřská škola Děčín III



03.06.2020

Vážení zákonní zástupci,   v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR a MŠMT pro žáky 2. stupně základní školy je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně v základní škole na individuálních, či skupinových konzultacích. Žák je povinen se na konzultace přihlásit za předem stanovených kritérií – viz. dokument "Organizační zajištění provozu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 36/25, pří…

Zobrazit celý článek


02.06.2020

Aktualizace: 2. 6. 2020 Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že nejsme schopni personálně zajistit vznik dalších skupin na 1. stupni, nebude naše škola umožňovat dodatečné zapisování žáků k prezenční výuce do 30. 6. 2020.                                 vedení školy V Děčíně dne 11. 5. 2020 Vážení zákonní zástupci,  v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR a MŠMT pro žáky 1. až …

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie C

23.04.2019 12:11

Dne 16. 4. 2019 se žáci Jiří Rubeš a Tereza Klabanová zúčastnili okresního kola v soutěži Biologická olympiáda – kategorie C (žáci 8. a 9. tříd). Žáci v soutěži plnili několik rozličných úkolů – poznávání přírodnin, laboratorní práci a test vědomostí. Letošní ročník je zaměřen příjem a výdej látek. K tomu, aby se vůbec mohli v soutěži umístit, museli naši soutěžící dále splnit vstupní úkol, který spočíval v  sepsání práce na zadané téma. Oba naši soutěžící si vybrali práci na téma ekologické náročnosti jídel. Na tomto úkolu žáci pracovali několik týdnů před samotnou soutěží. Na soutěž se žáci tvrdě připravovali několik měsíců, a když to čas dovolil, chodili každou středu odpoledne na hodiny, ve kterých trénovali poznávačku rostlin a živočichů. Letos se dostavilo celkem 18 soutěžících z okresu Děčín. Jiří Rubeš obsadil výborné 5. místo, postup do krajského kola mu letos utekl o pouhého půl bodu! Svým výkonem se zařadil mezi hrstku úspěšných řešitelů, kteří dosáhli více jak 60% správných odpovědí. Tereza Klabanová pak obsadila 16. místo. Děkuji oběma soutěžícím za representaci naší školy.

Mgr. Lukáš Bartoň

Starší články

 

NAHORU TISK

 



Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu