Základní škola a mateřská škola Děčín III01.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Biologická olympiáda - školní kolo

12.12.2019 12:52

Dne 9. 12. 2019 proběhlo školní kolo soutěže Biologická olympiáda. Letošní téma nese název „Těžký život ve vodě“. Rozličné otázky a úkoly se tudíž týkaly vody, vodních ekosystémů a organismů žijících ve sladkých, slaných a brakických vodách a jejich okolí. V letošním školním roce byla slabá účast a tak za obě kategorie soutěžilo dohromady pouhých 6 žáků. Za kategorii C (8.-9. třídy) to byli žáci Matylda Linková, Adam Miškovský a Markéta Mánková, za kategorii D (6. – 7. třídy) Jan Miškovský, Veronika Hošková a Andrea Klabanová. Žáci v soutěži plnili – tak jako je tomu každý rok – test z obecných vědomostí, dále poznávali konkrétní druhy organismů a na závěr plnili laboratorní práci. Po vyhodnocení soutěže se žáci umístili následovně. Za starší žáky se na 1. místě umístila Matylda Linková, na 2. místě Markéta Mánková a na 3. místě pak Adam Miškovský. V mladší kategorii se žáci umístili následovně: 1. místo - Jan Miškovský, 2. místo - Andrea Klabanová, 3. místo – Veronika Hošková. Za své výkony ve školním kole byli všichni žáci odměněni drobnými cenami. Do okresního kola pak dále postupují vždy první dva soutěžící za každou kategorii. Pro to, aby se mohli žáci okresního kola zúčastnit, musí vypracovat vstupní úkol, na kterém budou pracovat v následujících měsících.
Všem účastníkům děkuji za účast a odvahu se nelehké soutěže zúčastnit.
Mgr. Lukáš Bartoň

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu