Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

EVVO 2013/2014

• Projekt Recyklohraní – sběr a recyklace elektrozařízení (doposud celkem 1277 kg) a baterií (celkem 688 kg), • Jsme zapojeni do projektu „Sbírej toner“, jehož prostřednictvím finančně podporujeme Ústav sociální péče Háj u Duchcova, • Organizace tradiční dobročinné sbírky oblečení pro Diakonii Broumov, • Koordinace účasti žáků školy na celorepublikovém dobrovolnickém projektu „72 hodin – Ruku na to!“, který vyhlásila Česká rada dětí a mládeže (úklid okolí školy a sídliště), • Pořádáme pravidelné projektové dny s ekologickou tématikou, • Účastníme se aktuálně vyhlašovaných literárních, fotografických a výtvarných soutěžích, • Jsme partnerskou školou projektu Evvoluce, • Pravidelné návštěvy ZOO a expozice Rajské ostrovy, • Celoroční činnost zájmových kroužků s ekologickou tématikou, • Účast na aktuálně vyhlašovaných dobrovolných veřejných sbírkách (např. Sbírka víček pro Noemi, aj.), • Účast na projektu Třídíme ve škole – plnění průběžných soutěží + žákovské ekotýmy se průběžně starají o aktualizace informací na nástěnkách a o kontejnery na tříděný odpad, • Spolupráce s projektem Jeden svět + projekce filmového festivalu, • Účast na filmovém festivalu Expediční kamera, • Tradiční projekce filmu dle aktuální nabídky v rámci projektu Planeta Země 3000, • V rámci výuky tradičně podporujeme Den Země a Hodinu Země, • Tradiční soutěž Přírodovědný klokan, • Účast našich žáků na chemické, biologické a zeměpisné olympiádě, • Sběr papíru, PET lahví a víček od PET lahví, • Návštěva Střední školy zahradnické a zemědělské E. A. Komerse – výukové programy a tradiční zemědělská výstava, • Průběžný úklid travnatých ploch a péče o pozemky v okolí školy, využívání kompostérů, • Plnění odborných cvičení a laboratorních prací s ekologickou tématikou, • Poznávání bylin, výuka v terénu, tvorba herbářů a plakátů o ekosystémech, • Tematické vycházky v okolí školy. Mgr. T. Šolcová (koordinátorka EVVO)

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu