Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Exkurze Staré Splavy a okolí

28.05.2019 20:39

Ve dnech 23. – 26.5.2019 se členové Biologického kroužku (doplněni o další zájemce mimo zájmový útvar) zúčastnili exkurze do Starých Splavů. Na exkurzi se žáci seznámili s vybranými lokalitami v okolí Starých Splavů – NPP SWAMP a NPP Jestřebské slatiny, NPR Radouč a NPR Velký a Malý Bezděz.  

Po příjezdu a ubytování v kempu IMA jsme se vydali směr NPP SWAMP. Zde se žáci seznámili s biotopem rašeliniště a jeho obyvateli. Žáci zde mohli vidět na vlastní oči hned dvě naše původní masožravé rostliny a to bublinatku menší a rosnatku okrouhlolistou, dále ještě nevykvetlý leknín bělostný a samozřejmě rašeliníky, tvořící dominantu vlastního biotopu. Z živočichů jsme měli štěstí na jednoho z nejmenších ptáků ČR – králíčka ohnivého, dále jsme pozorovali strakapouda velkého létajícího k dutině s mláďaty, na rašeliništi nás pak potěšil jeden z našich největších brouků – potápník vroubený. Velkým překvapením byl pak bukač velký, kterého jsem nejdříve zmiňoval pouze jako zajímavost lokality. Ptáka jsme sice na vlastní oči neviděli, ale jeho nezaměnitelný hluboký hlas přepisovaný jako „vhumb“ byl jasně slyšet (jen pro zajímavost hlas tohoto ptáka dal vzniknout pověstem o hejkalech). Při cestě zpět do kempu jsme pak narazili na dva druhy svižníků a to svižníka polního a lesního.

Následující den jsme se vydali na lokalitu v Mladé Boleslavi – NPR Radouč. Hlavním důvodem, proč jsme se na místo vydali, byla početná populace sysla obecného a stepní lokality s kavyly. Syslové na Radouči nejsou moc plaší, naopak škemrají od lidí jídlo a při sebemenším zašustění taškou či batohem se jich k lidem sbíhá hned několik. Krmení syslů je však u nás zakázané a žáci tento zákaz vzorně dodržovali (což bohužel nešlo říct o jiných návštěvnících lokality). Krom syslů lokalitu obývají ještě králíci divocí, jež touto dobou mají už odrostlá mláďata, takže krom dospělých králíků kolem pobíhali i malincí králíci. Na nebi pak kroužil a pátral po potravě majestátně vzhlížející luňák červený.

Třetí den jsme vyrazili do NPR Velký a Malý Bezděz. Zde jsme pátrali po tesaříku alpském, vzhledem k chladnému květnu se ale dalo předpokládat, že brouka nenajdeme, jelikož bude mít posunutou dobu líhnutí. Alespoň jsme našli loňské výletové otvory v mrtvém dřevě, ve kterém se vyvíjel. Krom přírody jsme vyrazili také na zříceninu hradu Bezděz. Zde se do programu vložil pan učitel Mašata, který nám dělal doprovod a měl připravený pro žáky výklad o historii hradu a jeho architektuře. Po prohlídce hradu jsme se vydali po cestách bukovým lesem v NPR. Zde žáci mohli na vlastní oči vidět, jak má vypadat přirozený a zdravý les. Na vrcholu Malého Bezdězu, kam šli jen ti nejméně unavení žáci, jsme se mohli pokochat výhledem na bučiny a samotný hrad a hlavně zde měli štěstí na dva naše nejkrásnější motýly – otakárka fenyklového a otakárka ovocného. Rovněž zde mohli pozorovat chrobáka jarního, kterého jsem v předchozích dnech pouze zmiňoval v souvislosti s chrobákem lesním, kterého jsme potkávali na každém kroku.

Poslední den exkurze jsme se vydali směr NPP Jestřebské slatiny, kde jsme například narazili na velkého brouka krasce měďáka a krásného motýla lišaje lipového. V lokalitě Jestřebských slatin pak žáci mohli vidět ještě nevykvetlou popelivku sibiřskou a několik druhů orchidejí. Vrcholem pak byla endemitní masožravá rostlina tučnice česká.

Celkově se výlet vydařil a až na pár problémů s dopravou vše proběhlo hladce. Ubytování bylo skvělé, jen voda ve sprchách by mohla být teplejší, jídlo bylo rovněž dobré. Žáci si při večerním programu užili i spoustu srandy a tak nezbývá nic jiného než začít plánovat další exkurzi na příští školní rok, abychom si mohli opět užít krásy přírody naší republiky.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu