Základní škola a mateřská škola Děčín III01.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Hodina pohybu navíc / Sportuj ve škole

19.09.2018 12:03

Připravujeme spuštění projektu "Sportuj ve škole"

Školačky a školáci si vyzkoušejí různé pohybové aktivity. Dohlížet na ně bude zkušený cvičitel paní učitelka Kopejsková a pan učitel Pazderka. Hodina je zaměřena na všeobecnou koordinaci, rozvoj  pohybové dovednosti.

Projekt "Sportuj ve škole" navazuje na pokusné ověřování programu s názvem "Hodina pohybu navíc", které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cvičební lekce budou probíhat 1x vyučovací hodina týdně, každé pondělí od 14.00 – 14.45 hod. a budou nabídnuty v rámci pobytu ve školní družině pro děti zdarma. Tato hodina je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností a základů gymnastiky. Vzhledem k omezené kapacitě tělocvičny tyto lekce bude navštěvovat  max. 15 dětí. V tento termín je již tato hodina plně obsazena. Volné hodiny jsou ve středu  ráno – míčové hry a odpoledne florbal. Zájemci mohou kontaktovat vyučující paní učitelku Kopejskovou. Přihlášku  odevzdejte ve školní družině. První lekce začíná 17. 9. 2018. Děti si vyučující na první lekci vyzvedne v 13.50 hod. ve školní družině a další lekce budou mít vaši sportovci k dispozici šatnu na převlečení u tělocvičny.

  1. hodina je určena rozvoj základů míčových her každou středu od 7.00-7. 40 hod. Opět do kapacity max. 15 dětí ze 4. a 5. třídy. První lekce začíná 18. 9. 2018. Děti, které navštěvují školní družinu, si vyučující vyzvedne v 6. 50 hod. Ostatní děti mají sraz u tělocvičny.
  2. hodina bude každou středu od 14.00-14.45 hod., kterou vede pan učitel Pazderka - hodina bude zaměřena na florbal.

Kontakt na vyučující: Mgr. P. Kopejsková

e-mail: P.Kopejskova@gmail.com, tel. 778 545 951

Po první lekci obdržíte závaznou přihlášku do zájmového kroužku, kterou opět můžete odevzdat v školní družině nebo přímo vyučujícímu.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu