Základní škola a mateřská škola Děčín III27.05.2020

Platby za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 Vám budou vráceny během letních prázdnin. vedení školy

Zobrazit celý článek


13.05.2020

Vážení rodiče, těší nás Váš zájem o naši školu. Dle Opatření MŠMT proběhl zápis k poviné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole bez osobní přítomnosti dětí v období od 14. 4. do 30. 4. 2020. Na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali je k nám. Seznam dětí (pod registračními čísly) přijatých k z…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

11.05.2020 16:12

V Děčíně dne 11. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci, 

v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR a MŠMT pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně v základní škole.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit prokazatelným způsobem (zpráva v systému Bakaláři a dodání vyplněných podkladů třídní učitelce nejdéle do 17. 5. 2020 elektronickou formou, nebo vyplněním a podepsáním podkladů na sekretariátu školy nejdéle do 15. 5. 2020) zájem o docházku žáka do školy.

 

Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 

Je nutné vyplnit a dodat „Čestné prohlášení“ a „Dotazník“. (ke stažení na konci průvodního dopisu)

 

Nadále bude pokračovat i distanční (dálková) výuka na webových stránkách www.brezovka.estranky.cz a v platformách, ve kterých s třídními učitelkami doposud pracujete.

 

Docházka není povinná, avšak nepřítomnost přihlášených žáků je nutné omlouvat třídní učitelce do 3 dnů. Aktivity budou probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Složení skupin je neměnné po celou dobu (dopolední i odpolední části). O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě organizačních možností zajištění stanovených pravidel MŠMT a zabezpečení zdraví Vašich dětí.

 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (od 8:00 do 11:40) a odpolední část (pouze pro 1. a 2. ročníky v případě vyjádření zájmu) od 11:40 do 15:30 hodin.

 

V případě Vašeho zájmu o obědy, budou z organizačních, hygienických a bezpečnostních důvodů zajištěny formou studených balíčků. Děti budou obědvat ve třídě v době 11.40 – 12.00 hodin.

 

Vážení zákonní zástupci, prosím, zvažte všechna pro a proti, která tato nová pravidla přinášejí. Vy znáte své děti nejlépe a budete vědět, zda to zvládnou (může se stát, že nebudou ve skupině se svým oblíbeným kamarádem a také třeba nebudou mít ani svou třídní učitelku – na toto je třeba děti dopředu připravit). My se pokusíme udělat to nejlepší, co bude v našich silách, avšak budeme v omezeném provozu z důvodu zajištění co možná nejvyššího stupně ochrany Vašich dětí. Proto daná situace nebude pro všechny úplně jednoduchá a prosíme tak o shovívavost.

 

Moc děkuji za spolupráci v této nelehké době.

 

Mgr. Alena Čuříková

   ředitelka školy

 

Přílohy:

Dotazník k vyjádření zájmu o docházku do školy

Organizační zajištění provozu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Čestné prohlášení

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu