Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Jizerské hory

14.06.2018 20:08

Ve dnech 7. až 10. 6. 2018 se žáci biologického kroužku zúčastnili exkurze v CHKO Jizerské hory. Po příjezdu na chatu v Kořenově se hned vyrazilo na první výlet – do sousedícího NP KRNAP k Mumlavským vodopádům, kde mnozí neodolali „koupačce“ v chladné vodě řeky Mumlavy. Po návratu následovala večeře a večerní program v podobě různých her a aktivit. Následující den následoval výšlap k čedičové hoře Bukovec a k rašeliništím Jizerky. Na cestě jsme lákali na nahrávky naše nejmenší ptáky – králíčka ohnivého a králíčka obecného, kteří z korun stromů přilétali takřka na dosah ruky. Dále žáci dostali ampulky, do kterých měli za úkol pochytat hmyz, který potkávali při cestě. Asi nejzajímavějším úlovkem byl jeden z našich největších nosatců – klikoroh devětsilový. Z dalších zvířat, která děti mohly vidět na vlastní oči, jmenujme např. čolka horského, zmiji obecnou, ještěrku živorodou, běláska ovocného, datla černého, ze vzácných druhů rostlin pak orchideje pětiprstka žežulník a prstnatec májový, kýchavici bílou Lobelovu nebo masožravou rostlinu rosnatku okrouhlolistou. Na trase kolem Bukovce žáci v týmech plnili úkoly v připraveném pracovním listě, který je seznámil ještě blíže s danou lokalitou. Po návratu z cca 20 km dlouhé trasy následoval krátký odpočinek a k večeři opékání buřtů. Po večeři následoval opět večerní program plný aktivit a her. Vzhledem k únavě účastníků se změnily plány na další den a místo dalšího 20 km dlouhého výletu, který měl směřovat k Jelení stráni, Pytláckým kamenů a Černým jezírkům, se vyrazilo na trasu poloviční délky na rozhlednu Štěpánka. Při zpáteční cestě nás zastihla bouřka, která mnohé pěkně promočila. Počasí se nelepšilo, a tak v druhé půlce dne následovala volná zábava, kdy jsme s dětmi hráli společenské hry. Všichni žáci dostali pak následující den ve škole odměny za práci na pracovních listech o Bukovci v podobě informačních letáků a brožur, které škole darovala zaměstnankyně správy CHKO Jizerské hory. Ti nejlepší pak navíc obdrželi Atlas životního prostředí Libereckého kraje. Celkově se výlet vydařil na výbornou. Děkuji všem, kteří se výletu zúčastnili, a budu se těšit příště.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu