Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Jizerské hory

14.06.2018 20:08

Ve dnech 7. až 10. 6. 2018 se žáci biologického kroužku zúčastnili exkurze v CHKO Jizerské hory. Po příjezdu na chatu v Kořenově se hned vyrazilo na první výlet – do sousedícího NP KRNAP k Mumlavským vodopádům, kde mnozí neodolali „koupačce“ v chladné vodě řeky Mumlavy. Po návratu následovala večeře a večerní program v podobě různých her a aktivit. Následující den následoval výšlap k čedičové hoře Bukovec a k rašeliništím Jizerky. Na cestě jsme lákali na nahrávky naše nejmenší ptáky – králíčka ohnivého a králíčka obecného, kteří z korun stromů přilétali takřka na dosah ruky. Dále žáci dostali ampulky, do kterých měli za úkol pochytat hmyz, který potkávali při cestě. Asi nejzajímavějším úlovkem byl jeden z našich největších nosatců – klikoroh devětsilový. Z dalších zvířat, která děti mohly vidět na vlastní oči, jmenujme např. čolka horského, zmiji obecnou, ještěrku živorodou, běláska ovocného, datla černého, ze vzácných druhů rostlin pak orchideje pětiprstka žežulník a prstnatec májový, kýchavici bílou Lobelovu nebo masožravou rostlinu rosnatku okrouhlolistou. Na trase kolem Bukovce žáci v týmech plnili úkoly v připraveném pracovním listě, který je seznámil ještě blíže s danou lokalitou. Po návratu z cca 20 km dlouhé trasy následoval krátký odpočinek a k večeři opékání buřtů. Po večeři následoval opět večerní program plný aktivit a her. Vzhledem k únavě účastníků se změnily plány na další den a místo dalšího 20 km dlouhého výletu, který měl směřovat k Jelení stráni, Pytláckým kamenů a Černým jezírkům, se vyrazilo na trasu poloviční délky na rozhlednu Štěpánka. Při zpáteční cestě nás zastihla bouřka, která mnohé pěkně promočila. Počasí se nelepšilo, a tak v druhé půlce dne následovala volná zábava, kdy jsme s dětmi hráli společenské hry. Všichni žáci dostali pak následující den ve škole odměny za práci na pracovních listech o Bukovci v podobě informačních letáků a brožur, které škole darovala zaměstnankyně správy CHKO Jizerské hory. Ti nejlepší pak navíc obdrželi Atlas životního prostředí Libereckého kraje. Celkově se výlet vydařil na výbornou. Děkuji všem, kteří se výletu zúčastnili, a budu se těšit příště.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu