Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Jmenný seznam kandidátů do školské rady

16.04.2018 22:23

Seznam kandidátů z řad oprávněných osob (zákonných zástupců žáků)

1. Drobúlová Jitka, DiS.
2. Giňová Andrea
3. Hoffmanová Šárka
4. Hošková Zdeňka, JUDr.
5. Kramer Jiří
6. Miškovská Ivana, MUDr.
7. Ortová Libuše
8. Petlánová Jana
9. Volejníková Marie

Hlasovacím lístek bude voličům vydán v hlasovací místnosti - místnost G1 (v prostorách školní družiny, pro lepší orientaci bude vše ozačeno, vstup do školy hlavním vchodem).

Volí se 2 kandidáti. Na hlasovacím lístku mohou být označeni maximálně 2 kandidáti. Označení kandidáta se provádí zakroužkováním pořadového čísla voleného kandidáta.

Další informace naleznete opět ve volebním řádu zde.

Těšíme se na Vaši účast. Připomínáme termín voleb - 26. 4. 2018 od 12:00 do 17:00 h.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu