Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Jmenný seznam kandidátů do školské rady

16.04.2018 22:23

Seznam kandidátů z řad oprávněných osob (zákonných zástupců žáků)

1. Drobúlová Jitka, DiS.
2. Giňová Andrea
3. Hoffmanová Šárka
4. Hošková Zdeňka, JUDr.
5. Kramer Jiří
6. Miškovská Ivana, MUDr.
7. Ortová Libuše
8. Petlánová Jana
9. Volejníková Marie

Hlasovacím lístek bude voličům vydán v hlasovací místnosti - místnost G1 (v prostorách školní družiny, pro lepší orientaci bude vše ozačeno, vstup do školy hlavním vchodem).

Volí se 2 kandidáti. Na hlasovacím lístku mohou být označeni maximálně 2 kandidáti. Označení kandidáta se provádí zakroužkováním pořadového čísla voleného kandidáta.

Další informace naleznete opět ve volebním řádu zde.

Těšíme se na Vaši účast. Připomínáme termín voleb - 26. 4. 2018 od 12:00 do 17:00 h.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu