Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Mapování vrabců

15.02.2018 07:59

V úterý 13. února 2018 bylo realizováno druhé sčítání vrabců domácích a polních. Projekt, do kterého se může zapojit i veřejnost, je realizován Jihočeským ornitologickým klubem a probíhá ve spolupráci PřF JU v Českých Budějovicích, USBE AV ČR a ČSO. Jihočeský ornitologický klub shrnuje na svém webu cíle projektu následovně:

1) Přinést poznatky o hnízdní biologii a využívání různých stanovišť během hnízdního a zimního období u vrabce domácího (Passer domesticus), vrabce polního (Passer montanus), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) a dalších vybraných synantropních druhů ptáků.

2) Zjistit variabilitu početnosti a biotopy obývané těmito druhy v závislosti na změnách v krajině, zemědělském hospodaření, zástavbě a změnách klimatu.

3) Ukázat možné příčiny úbytku synantropních ptáků a ptáků zemědělské krajiny.

Náš průzkum populace vrabců probíhá na Starém Městě. Zkoumaná oblast je rozdělena na celkem 4 sektory. Sektory 1 a 2 na obrázku mapuji já, sektor 3 a 4 zmapovala Lenka Benešová z 9.A, která byla letos jediným účastníkem z řad žáků. Původně bylo přihlášeno 6 zájemců, z důvodu řádící chřipky se jich bohužel 5 nemohlo zúčastnit.

Bylo tedy pouze na nás dvou projít vytyčený prostor křížem krážem. Do připraveného formuláře bylo potřeba zaznamenat pozorovaný druh ptáka, jeho počet a dále specifikovat situaci, ve které se ptáci nacházeli (sezení na stromě, hledání potravy apod.) + zakreslit místo pozorování do mapy (viz. obrázky s body výskytu vrabců). Po shromáždění všech výsledků byla data odeslána na e-mailovou adresu jednoho z organizátorů a poslouží tak naplnění cílů, které si projekt stanovuje. O materiály rovněž projevil zájem zdejší ornitologický klub.

Na závěr bych rád poděkoval Lence Benešové za to, že se do projektu aktivně zapojila ve svém volném čase a že byla schopna celé dva sektory sama zdokumentovat.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu