Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Mapování vrabců

15.02.2018 07:59

V úterý 13. února 2018 bylo realizováno druhé sčítání vrabců domácích a polních. Projekt, do kterého se může zapojit i veřejnost, je realizován Jihočeským ornitologickým klubem a probíhá ve spolupráci PřF JU v Českých Budějovicích, USBE AV ČR a ČSO. Jihočeský ornitologický klub shrnuje na svém webu cíle projektu následovně:

1) Přinést poznatky o hnízdní biologii a využívání různých stanovišť během hnízdního a zimního období u vrabce domácího (Passer domesticus), vrabce polního (Passer montanus), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) a dalších vybraných synantropních druhů ptáků.

2) Zjistit variabilitu početnosti a biotopy obývané těmito druhy v závislosti na změnách v krajině, zemědělském hospodaření, zástavbě a změnách klimatu.

3) Ukázat možné příčiny úbytku synantropních ptáků a ptáků zemědělské krajiny.

Náš průzkum populace vrabců probíhá na Starém Městě. Zkoumaná oblast je rozdělena na celkem 4 sektory. Sektory 1 a 2 na obrázku mapuji já, sektor 3 a 4 zmapovala Lenka Benešová z 9.A, která byla letos jediným účastníkem z řad žáků. Původně bylo přihlášeno 6 zájemců, z důvodu řádící chřipky se jich bohužel 5 nemohlo zúčastnit.

Bylo tedy pouze na nás dvou projít vytyčený prostor křížem krážem. Do připraveného formuláře bylo potřeba zaznamenat pozorovaný druh ptáka, jeho počet a dále specifikovat situaci, ve které se ptáci nacházeli (sezení na stromě, hledání potravy apod.) + zakreslit místo pozorování do mapy (viz. obrázky s body výskytu vrabců). Po shromáždění všech výsledků byla data odeslána na e-mailovou adresu jednoho z organizátorů a poslouží tak naplnění cílů, které si projekt stanovuje. O materiály rovněž projevil zájem zdejší ornitologický klub.

Na závěr bych rád poděkoval Lence Benešové za to, že se do projektu aktivně zapojila ve svém volném čase a že byla schopna celé dva sektory sama zdokumentovat.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu