Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Monitoring populace vrabců

27.01.2017 13:15

V sobotu 21. 1. se vybraní členové Biologického kroužku zúčastnili monitoringu populace vrabců domácích a polních. Projekt, do kterého se může zapojit i veřejnost, je realizován Jihočeským ornitologickým klubem a probíhá ve spolupráci PřF JU v Českých Budějovicích, USBE AV ČR a ČSO. Jihočeský ornitologický klub shrnuje na svém webu cíle projektu následovně:

1) Přinést poznatky o hnízdní biologii a využívání různých stanovišť během hnízdního a zimního období u vrabce domácího (Passer domesticus), vrabce polního (Passer montanus), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) a dalších vybraných synantropních druhů ptáků.

2) Zjistit variabilitu početnosti a biotopy obývané těmito druhy v závislosti na změnách v krajině, zemědělském hospodaření, zástavbě a změnách klimatu.

3) Ukázat možné příčiny úbytku synantropních ptáků a ptáků zemědělské krajiny.

K průzkumu populace vrabců bylo vybráno Staré Město. Areál, který měl být prozkoumán, se rozdělil na 4 sektory (sektory 1 a 2 na obrázku jsem mapoval já, sektor 3 Michal Suchý a Jiří Rubeš, sektor 4 Marie Nachtmanová a Michaela Tobiášová). Úkolem bylo projít zadané lokality křížem krážem a do připraveného formuláře zaznamenat pozorovaný druh, počet a dále specifikovat situaci, ve které se ptáci nacházeli (sezení na stromě, hledání potravy apod.) + zakreslit místo pozorování do mapy (viz. obrázky s body výskytu vrabců). Po shromáždění všech výsledků byla data odeslána na e-mailovou adresu jednoho z organizátorů a poslouží tak naplnění cílů, které si projekt stanovuje.

Monitoringu vrabců se budeme účastnit pravidelně a to jak v zimním, tak v letním období, data budeme shromažďovat a později budeme pak moci sami vyvozovat závěry o populaci vrabců, která se vyskytuje na Starém Městě. Na závěr bych rád poděkoval žákům, kteří se do projektu aktivně zapojili ve svém volném čase.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu