Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Motýla jsem tu neviděl ...

22.01.2019 08:07

Dne 21. 1. 2019 navštívili žáci 7. B v rámci výuky českého jazyka a výtvarné výchovy výstavu výběru dětských kreseb, které vznikaly v rozmezí let 1942 - 1944 v tranzitním koncentračním táboře v Terezíně. Během poutavého výkladu průvodkyně se dozvěděli, že v letech 1941-1945 se terezínské ghetto stalo dočasně nedobrovolným domovem židovských dětí. Aby byly děti co možná nejvíce ušetřeny otřesné reality, snažila se od počátku židovská samospráva vytvořit pro ně úplně oddělený svět, ve kterém měl platit normální, ba dokonce zdokonalený výchovný systém založený na vysokých morálních hodnotách. V ghettu se podařilo prosadit výuku ručních prací, kreslení a zpěvu, k níž byla připojena i ilegální výuka jazyků, literatury, historie a základů exaktních věd. Hodiny kreslení zaujímaly jisté výsadní postavení především díky působení vídeňské malířky, absolventky výmarského Bauhausu Friedl Dicker-Brandeisové, která byla do Terezína deportována na konci roku 1942. Většina dětí byla z terezínského ghetta transportována dále na východ a téměř všechny zahynuly v osvětimských plynových komorách. 
Druhou částí programu byla prohlídka výukových panelů, děti vypracovaly pracovní list a aktivně hledaly správné odpovědi. V 9. třídě plánujeme exkurzi přímo po stopách terezínských dětí – do Terezína.
Mgr. I. Košková – uč. ČjL + Vv

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu