Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Motýla jsem tu neviděl ...

22.01.2019 08:07

Dne 21. 1. 2019 navštívili žáci 7. B v rámci výuky českého jazyka a výtvarné výchovy výstavu výběru dětských kreseb, které vznikaly v rozmezí let 1942 - 1944 v tranzitním koncentračním táboře v Terezíně. Během poutavého výkladu průvodkyně se dozvěděli, že v letech 1941-1945 se terezínské ghetto stalo dočasně nedobrovolným domovem židovských dětí. Aby byly děti co možná nejvíce ušetřeny otřesné reality, snažila se od počátku židovská samospráva vytvořit pro ně úplně oddělený svět, ve kterém měl platit normální, ba dokonce zdokonalený výchovný systém založený na vysokých morálních hodnotách. V ghettu se podařilo prosadit výuku ručních prací, kreslení a zpěvu, k níž byla připojena i ilegální výuka jazyků, literatury, historie a základů exaktních věd. Hodiny kreslení zaujímaly jisté výsadní postavení především díky působení vídeňské malířky, absolventky výmarského Bauhausu Friedl Dicker-Brandeisové, která byla do Terezína deportována na konci roku 1942. Většina dětí byla z terezínského ghetta transportována dále na východ a téměř všechny zahynuly v osvětimských plynových komorách. 
Druhou částí programu byla prohlídka výukových panelů, děti vypracovaly pracovní list a aktivně hledaly správné odpovědi. V 9. třídě plánujeme exkurzi přímo po stopách terezínských dětí – do Terezína.
Mgr. I. Košková – uč. ČjL + Vv

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu