Základní škola a mateřská škola Děčín III20.11.2019

Žáci 2. stupně zamíří v červnu se školou v přírodě na Milevsko V červnu letošního školního roku organizujeme pro žáky 2. stupně školu v přírodě. Po zjištění zájmu ze strany rodičů o tuto akci jsme oslovili agenturu CK Topinka, která nám školu v přírodě zorganizuje. ŠvP proběhne v termínu 8. – 12. června 2020 a uskuteční se v rekreačním středisku Růžená (https://www.tabory.cz/ruzena.html). Cena Šv…

Zobrazit celý článek


20.11.2019

Dne 18. 11. 2019 se žáci 9.A zúčastnili exkurze v Zoo Ústí nad Labem, kde se seznámili v rámci volby povolání s profesemi, které se podílejí na chodu a činnosti zoologické zahrady. Formou presentace byly žákům nejprve představeny funkce zoologické zahrady jako takové, dále měli žáci odvodit z fotografií v presentaci, jaká zaměstnaní najdou v zoo uplatnění. Obory jako zoolog, veterinář, chovatel na…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Muzeum Ústí nad Labem

23.03.2018 06:20

Dne 22. 3. 2018 se žáci, kteří postoupili do okresního kola Biologické olympiády, účastnili exkurze do ústeckého muzea. Měli zde možnost nahlédnout do depozitáře přírodovědného oddělení, který se nachází mimo prostory běžně přístupné návštěvníkům. Prováděl je zde Mgr. Václav Beran, vedoucí oddělení přírodovědy a kurátor zoologické sbírky. V rámci příprav na „poznávačku“ v Biologické olympiádě si tak žáci mohli vyzkoušet určování obratlovců – zejména savců a ptáků – na reálných objektech a porovnat celkový vzhled zvířat, která znají mnohdy pouze z obrázků. Krom pouhého poznávání druhů se žáci dozvěděli i mnohé informace ze života zvířat samotných.

Po exkurzi v depozitáři jsme se přesunuli do výstavních prostor muzea, kde zrovna probíhala výstava s názvem „Milování v přírodě“ a „Minerály Českého středohoří“. První zmíněná výstava podává ucelený přehled o způsobech rozmnožování zvířat. Žáci se zde mohli seznámit s výhodami a nevýhodami jednotlivých rozmnožovacích strategií a s důvody, které vedly k jejich vzniku. Výstava má i interaktivní část, která mnohdy pobavila a i poučila. Osobně návštěvu výstavy doporučuji. Druhá výstava zaměřená na minerály byla rovněž zajímavá, žáci zde viděli nespočet minerálů více či méně známých. Obdivovali zejména jejich nevšední tvary a barvy.

Celkově bych zhodnotil exkurzi jako zdařilou, žáci si upevnili své znalosti v poznávání přírodnin a dozvěděli se i mnohé věci navíc. Mgr. Václavu Beranovi bych rád poděkoval za ochotu a čas, který žákům věnoval k podpoře jejich zájmu o biologii.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu