Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Návštěva MŠ Školní Děčín 6 – Želenice

02.12.2018 21:54

Dne 26. 11. 2018 jsme navštívili společně se 13 děvčaty mateřskou školu v Želenicích v rámci projektu – Volba povolání.  Hned na začátku nás přivítala paní ředitelka a seznámila nás s pravidly (nebylo možné natáčet ani fotit). Následně jsme se rozdělili do dvou skupin, čas byl stráven v odděleních předškoláků.

Děvčata viděla nejprve řídící kompetenci – kdy učitelky realizovaly výuku – ptaly se dětí – jaký je den, počasí, měsíc, rok. Poté se dětičky protáhly a nakonec proběhl nácvik na besídku. Děti zatancovaly a zazpívaly písničky, ani se nestyděly a dokonce se zapojila i naše děvčata. V nácviku byla použita i kompetence odborná – hra na hudební nástroj (pozn. v našem případě hra na klavír).

Po nácviku na besídku si děti chvíli hrály, do tohoto procesu se zapojila opět naše děvčata. Hrály s dětmi karty, povídaly si, malovaly, stavěly autíčka atd. Po malé svačince jsme se všichni oblékli a šli na procházku do okolí. Nakonec naše cesta vedla ještě na hřiště místní základní školy, kde si děvčata zahrála s dětmi na honěnou.

Po procházce se šly děti najíst a pro nás nastal čas loučení. Padly dokonce i slzičky. Čas strávený s dětmi byl pro nás přínosný. Děvčata viděla, že práce učitelky v mateřské školce není jen o profesní přípravě (umět připravit výuku, správně vyslovovat, hraní na hudební nástroj, paměti), ale i umět pochovat, vyřešit spor o hračku, usušit slzičky, povzbudit, být empatický a hlavně být trpělivý, což není pro každého jednoduchá věc. Děvčata mají o čem do budoucna přemýšlet a já jím přeji, ať se už rozhodnou jakkoliv, ať se jim daří a práce je baví.

 

Ing. Blanka Ihnátová

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu