Základní škola a mateřská škola Děčín III16.09.2019

Vážení rodiče,v softwaru Bakaláři se vyskytla chyba, kterou nelze odstranit ani ze záloh. Na odstranění chyby se pracuje. vedení školy

Zobrazit celý článek


14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

NP České Švýcarsko

21.02.2016 21:03

Dne 15. 2. se žáci sedmých tříd zúčastnili přednášky na téma Národní park České Švýcarsko. Přednáška se uskutečnila pod vedením Jakuba Judy z NP České Švýcarsko – referenta environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Žáci byli v průběhu přednášky seznámeni se vznikem NP České Švýcarsko a dalšími národními parky na území ČR. Dále se dozvěděli základní informace geologii, fauně a flóře NP České Švýcarsko. V neposlední řadě se rovněž dozvěděli, jaká pravidla se mají v národním parku dodržovat a proč se tato pravidla mají dodržovat. Přednáška byla doplněna o ukázky přírodnin, jako byly různé zkameněliny, vajíčka ptáků nebo vycpaniny zvířat jako ledňáček říční, hranostaj nebo kolčava. V průběhu přednášky se mohli žáci (vždy 2 dobrovolníci) celkem třikrát zúčastnit krátkých soutěží o drobné ceny, které měl pro ně pan Juda připravené. První soutěží bylo odpovídání na otázky související s předchozím výkladem o NP, dále zde byla připravena variace na hru pexeso, kdy ve filmových krabičkách byly uložené různé předměty, žáci museli krabičkami třepat a podle zvuku nalézat správné dvojice. Pro poslední hru měl pan Juda připravené vábničky, na které předváděl zvuky různých zvířat, žáci měli pak tato zvířata poznat. V závěru přednášky pak všichni žáci obdrželi komiks o zmijích jakožto odměnu za jejich pozornost. Všichni žáci si určitě zaslouží pochvalu za projevený zájem o téma, za aktivní zapojení se do přednášky a za znalosti, které projevili při odpovídání na dotazy od pana Judy.

Mgr. Lukáš Bartoň

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu