Základní škola a mateřská škola Děčín III27.05.2020

Platby za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 Vám budou vráceny během letních prázdnin. vedení školy

Zobrazit celý článek


13.05.2020

Vážení rodiče, těší nás Váš zájem o naši školu. Dle Opatření MŠMT proběhl zápis k poviné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole bez osobní přítomnosti dětí v období od 14. 4. do 30. 4. 2020. Na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali je k nám. Seznam dětí (pod registračními čísly) přijatých k z…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Příprava na přijímací řízení - žáci 9. ročníků

04.05.2020 14:34

Dobrý den všem rodičům,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Registraci Vašeho syna / dcery je nutné provést nejdéle do čtvrtka 7. 5. 2020 do 16:00 hodin informační zprávou Vašemu třídnímu učiteli přes systém Bakaláři – stačí napsat: „Máme zájem o přípravu na přijímačky“. PO TOMTO TERMÍNU NEBUDE MOŽNÉ JIŽ VAŠE DÍTĚ K TOMUTO PŘIHLÁSIT.

Stanovené termíny pro „konzultace“ vedením školy jsou pondělí a středa. Harmonogram těchto dní bude následující:

Pondělí: 1.hodina – matematika, 2.hodina – matematika, 3.hodina – český jazyk, 4.hodina – anglický jazyk.

Středa: 1.hodina – český jazyk, 2.hodina – český jazyk, 3.hodina – anglický jazyk, 4.hodina – matematika.

Přítomnost je podmíněna podepsáním dokumentů v příloze – čestné prohlášení a samostatný odchod.

Čestné prohlášení

Samostatný odchod

Tyto dokumenty je možné si vytisknout doma a donést v pondělí 11. 5. 2020 podepsané do školy, nebo se osobně zastavit na sekretariátu školy a vyzvednout vytištěné nejdéle do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12:00 hodin. Pokud nebudou tyto dokumenty podepsány, nebude vstup do školy umožněn.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení řáka ze skupiny či přípravy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Jídelna v provozu v termínu 11. – 24. 5. 2020 nebude, od 25.5.2020 pro zájemce o oběd bude možnost – opět za předem stanovených podmínek a kritérií.

vedení školy

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu