Základní škola a mateřská škola Děčín III16.01.2020

Návrat žáků ze zimního ozdravného pobytu je v pátek 17. 1. 2019 mezi 13.30 - 14.00 h.

Zobrazit celý článek


09.01.2020

Odjezd: v neděli 12.01.2020 ve 14:00 hod. Sraz nejpozději ve 13:45 hod. Odjíždí se od hlavního vchodu. Prosba: dejte dětem s sebou ježdíky nebo boby, kdyby nám nepřálo počasí na lyžování.  Všechna potvrzení odevzdat nejpozději do pátku 10. 1. 2020, nutná kontrola. Mgr. Bárová Marcela

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Projektový den "Ten dělá to a ten zas tohle" - 1. stupeň

22.05.2019 07:20

Projektový den na 1. stupni se uskutečnil ve čtvrtek 9. 5. Byl zaměřený na povolání kolem nás. Žáci se měli seznámit s profesemi, s nimiž se denně setkávají, a udělat si představu o tom, co které povolání obnáší. 

Prvňáčci si během projektového dne zahráli na řidiče aut, jezdili na koloběžkách, řídili provoz jako dopravní policisté. Při těchto aktivitách si zopakovali dopravní značky, povinnou výbavu kola a povinnosti účastníka silničního provozu. Rovněž diskutovali o předcházení úrazů, nacvičovali přivolání rychlé záchranné pomoci, vyzkoušeli si fixaci zlomenin, obvazování ran a přenos raněného. Seznámili se s prací zdravotníka – záchranáře. 

Žáci 2.A si nechali od paní uklízečky ukázat nástroje, přístroje a pracovní prostředky, které používá ke své práci, povídali si s ní o tom, co vše dělá, s čím se při své práci potýká. Vyzkoušeli si, kolik času ušetří paní uklízečce tím, že si po sobě uklidí své místo. Skládali piktogramy, puzzle, tvořili věty o daném povolání, vysvětlovali si přísloví o práci. 

Ostatní druháčci zpívali písničky o povoláních (stavitel, zedník, popelář) a tančili na ně. Hádali povolání, přiřazovali pracovní pomůcky k jednotlivým povoláním, vyplnili pracovní listy a nakreslili obrázky. 

Žáci 3. ročníku absolvovali besedu s rodičem – policistou, dozvěděli se o náplni jeho práce, o tom, jaké musí mít policista vzdělání, fyzické předpoklady, co potřebuje ke své práci. Vyplnili pracovní list týkající se osobního bezpečí. Poté diskutovali o povoláních ostatních rodičů, k jednotlivým povoláním přiřazovali pracovní prostředky, činnosti ad. Zazpívali si písničku „Ten dělá to a ten zas tohle“, seznámili se se starými řemesly uváděnými v písni. Na závěr projektového dne žáci vyplnili dotazník a nakreslili obrázek, čím by chtěli jednou být. 

Žáci 4.A zahájili den ve školní jídelně, kde se seznámili s chodem školní kuchyně, prací kuchařek a hospodářky. Pak se přesunuli do školní kuchyňky, kde si přichystali palačinky, na nichž si také pochutnali. Ve třídě pak řešili slovní úlohu, v níž vypočítali náklady na nákup potravin pro více osob, a vyrobili koláž na téma zdravé stravování. 

Žáci 4.B si v průběhu projektového dne připomněli nejrůznější povolání formou her a soutěží, ve skupinách hledali na obrázcích povolání a předměty, které k jednotlivým povoláním patří, vyplňovali pracovní listy, vyráběli kartičky povolání, ze kterých slepili plakát, vybarvovali obrázky. Následně svou práci prezentovali ostatním a vzájemně se hodnotili. 

Žáci 5.A sepisovali co nejvíce povolání z různých oborů, k nim vymýšleli slovesa, která označují dané činnosti. Besedovali o povoláních rodičů, vyplnili pracovní list „Čím budu já“, prezentovali své práce. Vytvořili si své vlastní pexeso, které si společně zahráli. 

Žáci 5.B si zahráli hru Activity a pexeso, přiřazovali pracovní prostředky a oblečení k jednotlivým povoláním, zazpívali si písničky o povoláních. Diskutovali o povoláních, v nichž převažují ženy, či naopak muži. Tvořili pojmové mapy, řešili osmisměrky a kvízy v angličtině, vytvořili plakát „Čím bych chtěl být“. Seznámili se s méně častými, zaniklými a zajímavými povoláními formou pracovních listů, diskutovali o povoláních před 100 lety a dnes, přemýšleli o povoláních budoucnosti. 

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu