Základní škola a mateřská škola Děčín III16.09.2019

Vážení rodiče,v softwaru Bakaláři se vyskytla chyba, kterou nelze odstranit ani ze záloh. Na odstranění chyby se pracuje. vedení školy

Zobrazit celý článek


14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Projektový den "Ten dělá to a ten zas tohle" - 1. stupeň

22.05.2019 07:20

Projektový den na 1. stupni se uskutečnil ve čtvrtek 9. 5. Byl zaměřený na povolání kolem nás. Žáci se měli seznámit s profesemi, s nimiž se denně setkávají, a udělat si představu o tom, co které povolání obnáší. 

Prvňáčci si během projektového dne zahráli na řidiče aut, jezdili na koloběžkách, řídili provoz jako dopravní policisté. Při těchto aktivitách si zopakovali dopravní značky, povinnou výbavu kola a povinnosti účastníka silničního provozu. Rovněž diskutovali o předcházení úrazů, nacvičovali přivolání rychlé záchranné pomoci, vyzkoušeli si fixaci zlomenin, obvazování ran a přenos raněného. Seznámili se s prací zdravotníka – záchranáře. 

Žáci 2.A si nechali od paní uklízečky ukázat nástroje, přístroje a pracovní prostředky, které používá ke své práci, povídali si s ní o tom, co vše dělá, s čím se při své práci potýká. Vyzkoušeli si, kolik času ušetří paní uklízečce tím, že si po sobě uklidí své místo. Skládali piktogramy, puzzle, tvořili věty o daném povolání, vysvětlovali si přísloví o práci. 

Ostatní druháčci zpívali písničky o povoláních (stavitel, zedník, popelář) a tančili na ně. Hádali povolání, přiřazovali pracovní pomůcky k jednotlivým povoláním, vyplnili pracovní listy a nakreslili obrázky. 

Žáci 3. ročníku absolvovali besedu s rodičem – policistou, dozvěděli se o náplni jeho práce, o tom, jaké musí mít policista vzdělání, fyzické předpoklady, co potřebuje ke své práci. Vyplnili pracovní list týkající se osobního bezpečí. Poté diskutovali o povoláních ostatních rodičů, k jednotlivým povoláním přiřazovali pracovní prostředky, činnosti ad. Zazpívali si písničku „Ten dělá to a ten zas tohle“, seznámili se se starými řemesly uváděnými v písni. Na závěr projektového dne žáci vyplnili dotazník a nakreslili obrázek, čím by chtěli jednou být. 

Žáci 4.A zahájili den ve školní jídelně, kde se seznámili s chodem školní kuchyně, prací kuchařek a hospodářky. Pak se přesunuli do školní kuchyňky, kde si přichystali palačinky, na nichž si také pochutnali. Ve třídě pak řešili slovní úlohu, v níž vypočítali náklady na nákup potravin pro více osob, a vyrobili koláž na téma zdravé stravování. 

Žáci 4.B si v průběhu projektového dne připomněli nejrůznější povolání formou her a soutěží, ve skupinách hledali na obrázcích povolání a předměty, které k jednotlivým povoláním patří, vyplňovali pracovní listy, vyráběli kartičky povolání, ze kterých slepili plakát, vybarvovali obrázky. Následně svou práci prezentovali ostatním a vzájemně se hodnotili. 

Žáci 5.A sepisovali co nejvíce povolání z různých oborů, k nim vymýšleli slovesa, která označují dané činnosti. Besedovali o povoláních rodičů, vyplnili pracovní list „Čím budu já“, prezentovali své práce. Vytvořili si své vlastní pexeso, které si společně zahráli. 

Žáci 5.B si zahráli hru Activity a pexeso, přiřazovali pracovní prostředky a oblečení k jednotlivým povoláním, zazpívali si písničky o povoláních. Diskutovali o povoláních, v nichž převažují ženy, či naopak muži. Tvořili pojmové mapy, řešili osmisměrky a kvízy v angličtině, vytvořili plakát „Čím bych chtěl být“. Seznámili se s méně častými, zaniklými a zajímavými povoláními formou pracovních listů, diskutovali o povoláních před 100 lety a dnes, přemýšleli o povoláních budoucnosti. 

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu