Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Projektový den "Volba povolání" - 2. stupeň

19.05.2019 22:10

V pondělí 6. 5. 2019 proběhl na druhém stupni velký projektový den Volba povolání. Žáci se v průběhu 4 vyučovacích hodin vystřídali vždy na 4 stanovištích. 

6. a 7. ročníky si vyzkoušely testy fyzické zdatnosti (člunkový běh, kliky, skoky přes švihadlo a celostní motorický test) a testy sebepoznání (postřeh, pozornost, paměť, schopnost předvídat a přesnost), ve skupinách vyplnily pracovní listy „Svět práce“ a v kuchyňce připravily jarní menu, které servírovaly ve své restauraci. 

Žáci 8. ročníku zhlédli videoukázky o vybraných povoláních a vyplnili pracovní listy, na počítačích vypracovali test volby povolání, absolvovali besedu se slečnou učitelkou Jeriovou, která jim vyprávěla o svých zážitcích a studiu v cizině, a ve výtvarné dílně zpracovali plakát o svém vysněném povolání. 

Žáci 9. ročníku zpracovávali na PC prezentace o neobvyklých povoláních, absolvovali besedu s paní Jeriovou z firmy Silike, která jim vyprávěla o svých vzorech, své volbě školy a povolání, o vlivech na tento výběr. Ve výtvarné dílně tvořili plakáty o svém povolání snů a nakonec si procvičili svou anglickou slovní zásobu při vytváření životopisu v angličtině. 

Poslední hodinu žáci strávili ve svých kmenových třídách, kde si spolu s třídními učiteli popovídali o svých představách o budoucím povolání, zhodnotili průběh projektového dne a vyplnili hodnoticí dotazník. 

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu