Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Školní žákovský parlament – participace žáků na organizaci školního roku 2013/2014

I žáci mohou prostřednictvím Školního žákovského parlamentu (dále jen ŠŽP) rozhodovat o některých organizačních krocích školy a jejího vedení. Tato činnost se nese ve formě intenzivní spolupráce zástupců ŠŽP s učiteli, žáky i rodiči. Cílem je společné řešení problémů, organizace školních akcí či charitativní pomoc. ŠŽP je zpravidla tvořen zástupci tříd 3. až 9. ročníku, kdy každá třída volí dva své zástupce. Tyto volby probíhají vždy na začátku školního roku, tedy v září, kdy každý potencionální zastupující žák přednese před třídou svou řeč, ve které obhájí své případné členství ve ŠŽP či nikoli. O tomto členství rozhoduje vždy počet hlasů, který od svých spolužáků obdrží. Jen dva žáci s nejvyšším počtem hlasů získávají členskou pozici ve ŠŽP. Výjimkou je 9. ročník, který má své zástupce 3. Dne 21. 10. 2013 se konal seznamovací den ŠŽP. Tento den byl organizován do dvou bloků. V prvním bloku se zástupci tříd vzájemně poznávali pomocí zajímavých aktivit, čímž se rychle prolomily počáteční bariéry, neboť se složení ŠŽP výrazně obměnilo včetně nové paní učitelky Kateřiny Kroupové. V tomto bloku byli žáci uvedeni do nového tématu, který je doprovázel po celý školní rok 2013/2014. Zmíněným tématem se stala Pomoc Městskému útulku Děčín, na níž se aktivně podílely všechny třídy školy. Cílem projektu bylo vytvořit událost (Vánoční jarmark), pomocí které bychom zviditelnili nabídku zvířat k adopci a získali prostředky, za něž by ŠŽP nakoupil vše potřebné pro opuštěné psy a kočky. Druhý blok byl určen k návštěvě Městského útulku Děčín, kde se děti osobně seznámily s jeho chodem, vedením, ale také problematikou. Žáci se aktivně zajímali, jakým způsobem mohou pomáhat a někteří se dokonce přihlásili k dobrovolnému venčení psů. V měsíci listopadu proběhly ve ŠŽP volby na post předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Každý z uchazečů o tuto funkci musel ostatní členy parlamentu přesvědčit o svých kvalitách a přednostech. Volby dopadly následovně: PŘEDSEDA – Kateřina Makovská MÍSTOPŘEDSEDA – Jiří Bešťák ZAPISOVATEL – Patrik Tošnar V prosinci škola pořádala Vánoční jarmark. Pod záštitou ŠŽP každá třída vytvořila výtvarné práce se zvířecí tématikou, které byly volně k zakoupení. Tímto způsobem se škole podařilo vybrat téměř 2. 500 Kč, za které ŠŽP nakoupil kompletní krmivo pro zvířata v Městském útulku Děčín. Ke slavnostnímu předání došlo dne 17. ledna 2014. Období jara se ukázalo jako velmi hektické. Škola pořádala mnoho zajímavých projektů, žáci se účastnili škol v přírodě. V tomto období se činnost ŠŽP na chvíli odmlčela. To se však výrazně změnilo ke konci školního roku 2013/2014, kdy ŠŽP pod záštitou paní učitelky Jany Adéeové zorganizoval divadelní představení žáků 2. stupně ZŠ, které bylo určeno jak žákům, tak rodičům. Představení se konalo v měsíci červnu v prostorách školní tělocvičny, neboť toto představení, ač dramatické, svou tematikou „zabruslilo a vtančilo“ do prostředí ledního hokeje a moderní gymnastiky. Ve školním roce 2014/2015 bude ŠŽP fungovat pod vedením učitelů Martina Kroupy a Kateřiny Kroupové. Doprovodné téma ještě nebylo schváleno, jsou zde však tyto alternativy: • pokračování v pomoci Městskému útulku Děčín prostřednictvím inzerce psů a koček k adopci v rámci facebookového profilu • charitativní pomoc seniorům na základě hudebních či dramatických výstupů žáků Obě tyto možnosti musí být schváleny jednotlivými členy nově vzniklého ŠŽP ve školním roce 2014/2015. Souhrn akcí, na kterých se ŠŽP podílel či spolupodílel: - projekt Pomoc Městskému útulku Děčín - Čert a Mikuláš - Vánoční jarmark - Školní zápis - Dramatické představení žáků 2. stupně ZŠ - Školní rozhlas

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu