Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Světový den ŽP

20.06.2018 06:14

Ve čtvrtek 14. 5. 2018 se na naší škole uskutečnil projektový den na téma životního prostředí. Pro žáky bylo připraveno celkem 5 stanovišť. Na prvním stanovišti se formou pracovního listu se seznámili s významem lesů a mrtvého dřeva v nich, dále pak s introdukovanými dřevinami. Na druhém stanovišti žáci plnili úkoly vycházející z videí zaměřených na problematiku globálního oteplování. Třetí stanoviště bylo věnováno organismům a prostředím, která obývají. V pracovním listu s názvem Zmatený les žáci hledali 20 chyb na obrázku lesa (např. leknín v podrostu, netopýr sající nektar apod.), dále pak měli za úkol přiřadit kartičky s obrázky vývojových stádií různých druhů živočichů ke správnému obrázku prostředí, které obývají a to co nejpřesněji (např. aby pulec byl ve vodě a ne na břehu rybníka), poslední aktivitou na třetím stanovišti bylo přiřazování názvů různých druhů rostlin a živočichů ke správnému typu životního prostředí (les, louka, stojaté vody a tekoucí vody). Předposlední stanoviště pak bylo zaměřeno na ekologii. V první aktivitě měli žáci správně třídit odpad (různé odpadky napsané na kartičkách přiřazovali k příslušným nádobám pro ně určeným). Druhá aktivita spočívala ve správném sestavení pyramidy obsahující pojmy z ekologie a jejich definice. Na závěr měli žáci přichystaný pytel se 30 PET lahvemi, jejich úkolem bylo po jednom vybíhat, správně sešlapat jednu PET lahev a takto postupně sešlapat celý pytel co nejrychleji. Poslední stanoviště spočívalo ve vyplnění dotazníku, který vycházel z témat jednotlivých stanovišť. Zde uvádím nejzajímavější výsledky z průzkumu, vybrané otázky byly pak zpracovány v podobě grafů:

Lesy – Drtivá většina žáků (95%) považuje les za místo, které jim přináší příjemné pocity a 75% z nich navštíví les alespoň jednou za měsíc, 19% pak dokonce alespoň jednou za týden. 93% žáků rovněž uvedlo, že se jim v lese lépe dýchá. Při otázce, proč les navštěvují, žáci v 48% uvedli, že kvůli klidu, ve 42% kvůli přírodě a v 17% kvůli sběru plodů lesa. 5% nenavštěvuje lesy vůbec a zbývající procento chodí do lesa jen tak. Při otázce, jaké zvíře jsi viděl/-a v lese naposled, se nejčastěji objevovala odpověď prase a srnec/srnka, což není překvapivé vzhledem k až neúnosně vysokým stavům této zvěře v našich lesích. Z invazivních dřevin žáci nejvíce uváděli severoamerickou borovici vejmutovku, jejíž invaze je pro zdejší region typická. Druhou nejčastější odpovědí byla s podivem bříza bělokorá, která mezi invazivní dřeviny nepatří.

Globální oteplování – V tématu globálního oteplování u 88% žáků převládá názor, že se jedná o reálný fenomén. 47% se pak domnívá, že ho nelze zastavit, 35% je přesvědčeno o opaku, 18% žáků pak neví vůbec.

Ekologie – V oblasti ekologie se většina žáků shoduje, že je nutno snížit svou spotřebu a třídit odpad. Celých 80% odpad třídí, nejčastěji jsou to plast (23%), sklo (21%) a papír (21%).

Organismy a ŽP – Drtivá většina žáků (94,5%) uvádí, že do přírody chodí ráda. Nejčastěji kvůli odpočinku/klidu (44%) a kvůli přírodě samotné (33%). Vůbec nejoblíbenějším místem pro návštěvu přírody je les (52%).

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu