Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Vyhlášení voleb do školské rady

27.03.2018 08:14

Vážení rodiče,

v dubnu 2018 končí funkční období členům školské rady. Pokud máte zájem zapojit se do činnosti školské rady, přihlaste se do 11. 4. 2018 jedním z následujících způsobů:

 • prostřednictvím e-mailu: podatelna@zsamsbrezova.cz
 • na třídních schůzkách konaných 10. 4. 2018
 • osobně v kanceláři školy (každý den 7:00 – 11:00 h, 12:00 – 14:00 h)
 • K přihlášení je třeba vyplnit formulář "Souhlas s kandidaturou do školské rady” (ke stažení na webových stránkách školy, k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy, u třídního učitele při třídních schůzkách).

Ze všech přihlášených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, z níž zákonní zástupci žáků zvolí své dva zástupce do školské rady. Termín voleb do školské rady je stanoven na 26. 4. 2018 od 12:00 do 17:00 h.

Kandidátní listina bude zveřejněna nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb na webových stránkách školy a na úřední desce - u vchodu do školy.

Volební lístky obdržíte ve volební místnosti. Podorbnější informace obdržíte na třídních schůzkách.

Mgr. Alena Čuříková ředitelka školy

 

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.Volební řád je k dispozici na webu školy.
 • Školská rada má 6 členů - 2 zástupci z řad učitelů, 2 zástupci z řad rodičů a 2 zástupci z řad zřizovatele. Funkční období je 3 roky. Školská rada zasedá dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

Volební řád je k dispozici na webu školy.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu