Základní škola a mateřská škola Děčín III27.05.2020

Platby za měsíce březen, duben, květen a červen 2020 Vám budou vráceny během letních prázdnin. vedení školy

Zobrazit celý článek


13.05.2020

Vážení rodiče, těší nás Váš zájem o naši školu. Dle Opatření MŠMT proběhl zápis k poviné školní docházce pro školní rok 2020/2021 na naší základní škole bez osobní přítomnosti dětí v období od 14. 4. do 30. 4. 2020. Na základě výsledku zápisu jsme se rozhodli přijmout všechny děti (i nespádové), u nichž jste projevili zájem a zapsali je k nám. Seznam dětí (pod registračními čísly) přijatých k z…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Záchranná stanice Archa

01.11.2018 08:56

V pátek 26. 10. se členové biologického kroužku pod vedením Mgr. Lukáše Bartoně vydali na exkurzi do záchranné stanice Archa v Liberci. Pro žáky zde byl připraven vzdělávací program, který je seznámil s hrozbami, kterým zvířata díky člověku čelí a také s tím, jak se zachovat, pokud najdou zraněné zvíře. V úvodu programu měli žáci vymyslet, jaká nebezpečí zvířatům mohou hrozit. Po vyčerpání nápadů byli žáci rozděleni do dvou skupin – ptáci a savci, každá skupina měla za úkol pomocí informačních tabulí v areálu záchranné stanice zjistit další příklady věcí ohrožujících zvířata a následně svá zjištění presentovat druhé skupině. Po odpresentování získaných poznatků a průběžné diskusi si žáci vyzkoušeli hru „Krajina není past“. Během této hry se žáci učili, jak se zachovat v různých problémových situacích jako například: co dělat, když najdou sklapovací past, kam zavolat, pokud najdou otráveného dravce apod. Hra žáky velmi bavila a byla škoda, že jsme z časových důvodů neměli čas dohrát ji celou. Po skončení hry následovala prohlídka areálu záchranné stanice, kde si žáci mohli prohlédnout zvířata. Ke každému zvířeti byl podán poutavý výklad nejenom o zvířeti, jako takovém, ale i o tom, jak a proč se dané zvíře do stanice dostalo. K vidění zde byli různí ptáci, jako vrána šedá, sojka obecná, výr velký, kalous ušatý, puštík obecný, poštolka obecná, jestřáb lesní, káně lesní a orel skalní, z menších druhů například kos černý nebo špaček obecný. Ze savců zde byla kuna skalní, ježek západní a netopýr rezavý, kterého si mohli žáci dokonce i pohladit. Akce dopadla na výbornou až na závěrečnou cestu přeplněným vlakem, kde si mnozí ani nemohli sednout. Celkově žáci ale zhodnotili, že to byla jen drobná vada na jinak vydařené exkurzi. Mnozí vyjádřili přání jet do záchranné stanice ještě znovu na jaře, kdy je stanice plná mláďat různých druhů zvířat.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu