Základní škola a mateřská škola Děčín III16.09.2019

Vážení rodiče,v softwaru Bakaláři se vyskytla chyba, kterou nelze odstranit ani ze záloh. Na odstranění chyby se pracuje. vedení školy

Zobrazit celý článek


14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Záchranná stanice Archa

01.11.2018 08:56

V pátek 26. 10. se členové biologického kroužku pod vedením Mgr. Lukáše Bartoně vydali na exkurzi do záchranné stanice Archa v Liberci. Pro žáky zde byl připraven vzdělávací program, který je seznámil s hrozbami, kterým zvířata díky člověku čelí a také s tím, jak se zachovat, pokud najdou zraněné zvíře. V úvodu programu měli žáci vymyslet, jaká nebezpečí zvířatům mohou hrozit. Po vyčerpání nápadů byli žáci rozděleni do dvou skupin – ptáci a savci, každá skupina měla za úkol pomocí informačních tabulí v areálu záchranné stanice zjistit další příklady věcí ohrožujících zvířata a následně svá zjištění presentovat druhé skupině. Po odpresentování získaných poznatků a průběžné diskusi si žáci vyzkoušeli hru „Krajina není past“. Během této hry se žáci učili, jak se zachovat v různých problémových situacích jako například: co dělat, když najdou sklapovací past, kam zavolat, pokud najdou otráveného dravce apod. Hra žáky velmi bavila a byla škoda, že jsme z časových důvodů neměli čas dohrát ji celou. Po skončení hry následovala prohlídka areálu záchranné stanice, kde si žáci mohli prohlédnout zvířata. Ke každému zvířeti byl podán poutavý výklad nejenom o zvířeti, jako takovém, ale i o tom, jak a proč se dané zvíře do stanice dostalo. K vidění zde byli různí ptáci, jako vrána šedá, sojka obecná, výr velký, kalous ušatý, puštík obecný, poštolka obecná, jestřáb lesní, káně lesní a orel skalní, z menších druhů například kos černý nebo špaček obecný. Ze savců zde byla kuna skalní, ježek západní a netopýr rezavý, kterého si mohli žáci dokonce i pohladit. Akce dopadla na výbornou až na závěrečnou cestu přeplněným vlakem, kde si mnozí ani nemohli sednout. Celkově žáci ale zhodnotili, že to byla jen drobná vada na jinak vydařené exkurzi. Mnozí vyjádřili přání jet do záchranné stanice ještě znovu na jaře, kdy je stanice plná mláďat různých druhů zvířat.

Mgr. Lukáš Bartoň

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu