Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Všeobecné informace

Podrobné informace o organizaci MŠ najdete ve školním řádu.

Provoz obou mateřských škol je 6.00 hodin – 16.30 hodin

Mateřské školy jsou otevřené od 6.00 do 8,00 hodin. Dále se otvírají od 12,00 do 12,30 hodin pro rodiče, kteří si přichází pro děti po obědě a od 14,15 hodin – do odchodu všech dětí nejpozději do 16.30 hodin.

Děti se scházejí nejdéle do 8,00 hodin.

Omlouvání dětí

MŠ RAKOVNICKÁ

Děti se omlouvají den předem nebo nejdéle do 7.30 hodin telefonicky nebo SMS zprávou na číslo 775 861 994

MŠ BŘEZOVÁ

Děti se omlouvají den předem nebo nejdéle do 7.30 hodin telefonicky nebo SMS zprávou na číslo 778 523 408

Informace o platbách stravného a úplatě za předškolní vzdělávání

Informaci o výši platby získáte na informačních nástěnkách v mateřské škole nebo u vedoucí stravování

tel. 773 792 849

Číslo účtu: 6430431/0100

Variabilní symbol : každé dítě má svůj symbol

Specifický symbol : 122 (MŠ Rakovnická), 125 (MŠ Březová)

Zaplaceno : do 25. dne předchozího měsíce

(V září se platí strava na měsíc říjen)

Budeme rádi, pokud si zřídíte trvalý příkaz.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu