Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Aktuální informace

ZMĚNA TERMÍNU informační schůzky zákonných zástupců nově přijatých dětí pro školní rok 2020-2021
 Nový termín je 23.6.2020 v 15 hodin v MŠ Děčín III, Rakovnická 306
Informace o přerušení provozu MŠ Březová
Informace o přerušení provozu Mateřské školy Děčín III, Březová 33  v době letních prázdnin 2020 V souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů sděluji, že v době od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 včetně, to je v době vyhlášených letních prázdnin, bude z organizač
Oznámení výsledků zápisu do mateřské školy
K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 do Mateřské školy Děčín III Rakovnická 306, Březová 33 byly přijaty děti, které jsou na tomto oznámení uvedeny pod přidělenými registračními čísly:   80 92 81 93 82 94 83 95 84 96 85 97 86 98 87 99 88 100 89 101 90 102 91  
Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020
Vážení rodiče, pokud jste umístili své dítě do MŠ nebo se v období do konce školního roku 2019/2020 k tomu chystáte, seznamte se, prosím s manuálem z MŠMT "Ochrana zdraví a provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020". vedení školy
UPOZORNĚNÍ
Omlouvejte nepřítomnost vašeho dítěte v mateřské škole prostřednictvím sms. Jinak je vám počítáno stravné. SMS ve tvaru: jméno dítěte, třída, datum nepřítomnosti od - do na tel.číslo: MŠ Březová 778 523 408 MŠ Rakovnická 775 861 994
OTEVŘENÍ MŠ OD 4. 5. 2020
Aktualizováno 2. 5. 2020 Vážení rodiče, již se k nám z MŠMT dostal Manuál pro mateřské školy. Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 si můžete pročíst si zde. Zde je možné stáhnout si Čestné prohlášení. Pokud nemáte možnost čestné prohlášení vytisknout, dostanete jej k vyplnění a podepsání v MŠ. Zároveň Vás žádáme, abyste neprodleně hlásili jakoukoliv zdravotn
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021
Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do mateřských škol. Nově ředitelé základních a mateřských škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.  Kritéria pro přijetí do MŠ Spádová oblast Od 1. 5. 2020 pro Vás zpřístupníme "online zápis", ve kt
1 2

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu