Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

MŠ - Bubínkování

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše“.   Platón

1x za měsíc jsme pro vaše děti uspořádali

BUBÍNKOVÁNÍ v MŠ                     

Muzikoterapie přináší možnost práce s vašimi dětmi na základě využití hudbya zvuků. Jde o prožitkovou činnost, která si klade za cíl podpořit rozvoj vašeho dítěte v těch oblastech, které je potřeba rozvíjet. Bude součástí komplexní péče o vaše dítě a podporuje integraci vašeho dítěte v mateřské škole.

Umožňuje okamžitě a adekvátně reagovat na projevy dítěte a jeho aktuální potřeby či rozpoložení. Většina dětí hudbu ráda poslouchá a ještě raději ji sama provozuje. Tohoto pozitivního vztahu k aktivnímu „muzicírování" se snažíme využít pro rozvoj mnoha schopností a dovedností, které by děti jen obtížně získávali jinými cestami. Postupné zvládání hry na rozličné rytmické nástroje a vlastní zpěv jsou ve spojení s pohybem a tancem hlavními prostředky při této činnosti. Cílem může být rozvoj jemné i hrubé motoriky, výslovnosti, komunikace, orientace v prostoru a čase nebo třeba získávání správných dýchacích návyků. V neposlední řadě tato činnost slouží i k posílení sebevědomí a prožívání obyčejné radosti ze získaných muzikantských dovedností.

Cílem muzikoterapie je např. usnadnit a rozvinout hybnost, orientaci v prostoru, mezilidskou komunikaci, vzájemné vztahy, podpořit učení a usnadnit sebevyjádření apod. To následně vede k uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb dětí, kterým se muzikoterapie dostává.

 

Přínos a cíle aktivity:

  • rozvoj komunikačních schopností a řeči
  • všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho schopností a praktických dovedností, sebevědomí, jemné i hrubé motoriky atd.
  • zlepšení celkového psychického rozpoložení dítěte

Fotogalerie:

Starší články

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu