Základní škola a mateřská škola Děčín III01.07.2020

Od 1. 7. 2020 jsou spuštěny nové webové stránky základní školy https://www.zsamsbrezova.cz Nové stránky má i naše mateřská škola https://www.msrakovnicka.cz/

Zobrazit celý článek


30.06.2020

Nepředaná vysvědčení si můžete převzít v kanceláři školy do 31. 7. každé pondělí a středu v čase 9 - 11 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou žákům předány při návratu do školy.

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

O mateřské škole

Provoz mateřských škol: pondělí - pátek: 6.00 – 16.30 hodin

Mateřská škola, Rakovnická 306, Děčín III

Naše mateřská škola byla otevřena 8. března 1974. Je umístěna v účelové budově na sídlišti. Zařízení je odloučeným pracovištěm ZŠ Děčín III, Březová 369/25. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova je jednopatrová se dvěma hlavními vchody a vchodem pro kuchyň a zadním vchodem na zahradu. K objektu patří hezká a prostorná zahrada s dřevěnými průlezkami, pěti krytými pískovišti a čtyřmi zahradními domky na hračky. V přízemí budovy se nachází kuchyň a dvě třídy „Koťátka“ a „Sluníčka“, další dvě třídy „Rybičky“ a „Berušky“ jsou v prvním patře. Ke každé třídě patří prostorná herna, ložnice, kabinet, sociální zařízení, šatna pro učitelky a šatna pro děti. V provozu jsou v tomto školním roce dvě třídy běžného typu a jedna třída se sníženým počtem 19 dětí. V této třídě máme zařazené děti s individuální integrací. Předškolní vzdělávání bude uskutečňováno na základě Školního vzdělávacího programu s názvem Pohádkový rok a třídních vzdělávacích programů. Dalšími akcemi jsou různá divadelní a zábavná představení, výlety, besídky, karneval v maskách, oslavy svátků, vánoční nebo velikonoční trhy, rozloučení s předškoláky, olympiáda mateřských škol. Naše mateřská škola dostala v loňském roce novou fasádu, nová plastová okna a dveře a budova byla zateplena. V hernách máme nové koberce a máme nové kryty na topení s úložným prostorem na hračky. Postupně jsme také vybavili ložnice dětí novými dřevěnými postýlkami. Změnami prochází také prostory MŠ. Máme nově vymalované nejen třídy, ale i stěny na chodbách, které budou zdobit plochy pro výstavy dětských prací a kvalitní ručně malované dřevěné dekorace. Naším cílem, je také postupně zlepšovat vybavení zahrady, do které bychom rádi zařadili ekologické dětské hrací prvky. Dovolujeme si říct, že úroveň mateřské školy se neustále zvyšuje. Přejeme si, aby naše mateřská škola byla příjemným a podnětným místem pro děti i jejich rodiče.

Mateřská škola, Březová 33, Děčín III

Mateřská škola byla otevřena 1. září 2014. Je umístěna v účelové budově na sídlišti. Zařízení je odloučeným pracovištěm ZŠ Děčín III, Březová 369/25. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Mateřská škola nemá zahradu u budovy. Děti dochází na hezkou a prostornou zahradu u MŠ Rakovnická, která je vybavena dřevěnými průlezkami, pěti krytými pískovišti a čtyřmi zahradními domky na hračky. V přízemí budovy se nachází školní kuchyň, dvě třídy se šatnou a ložnicemi jsou v prvním patře. Kapacita v jednotlivých třídách je 26 dětí, celkem 52 dětí. Máme třídu „Motýlků“ a „Želviček“. Předškolní vzdělávání bude uskutečňováno na základě Školního vzdělávacího programu s názvem Pohádkový rok a třídních vzdělávacích programů. V průběhu školního roku mohou přihlásit své děti na předplavecký výcvik nebo kurz bruslení. Dalšími akcemi jsou různá divadelní a zábavná představení, výlety, besídky, karneval v maskách, oslavy svátků, vánoční nebo velikonoční trhy, rozloučení s předškoláky - pasování na školáky dětmi ze ZŠ, olympiáda mateřských škol. V rámci spolupráce pro naše děti paní učitelky ze ZŠ připravují schůzky s různými náměty, aby se tak postupně seznamovaly se školním prostředím. Další novinkou, tentokrát zaměřenou přímo na děti, je jejich rozvoj a předpříprava pro snadnější výuku čtení v 1. ročníku ZŠ inovativní metodou SFUMATO.

Některé aktivity, které naše mateřské školy ve školním roce 2019/2020 nabízejí:

Předplavecký kurz

Kurz bruslení

Návštěvy solné jeskyně

Divadla ve školce

Kouzelník ve školce

Keramika

Společná tvořivá odpoledne s rodiči v mateřské škole

Návštěvy Hopsária v OC Pivovar

Návštěvy s tvořením v Zubrnicích

Návštěvy muzea v Děčíně

Návštěvy divadla v Děčíně

Návštěvy knihovny v Děčíně

Návštěva Mýdlárny v Růžové

Naučné programy v ZOO Děčín

Školní akademie

Návštěvy ekologické farmy

Výlety

Akce společné pro rodiče i děti

Besídky

Dětské dny

Rozloučení s předškoláky

Projektové dny ve školce

a jiné ……..

Personální zajištění naší mateřské školy.

O vaše děti pečují:

Všechny zaměstnankyně mají přesně vymezené povinnosti, pravomoci i úkoly.

Učitelky mají předepsané odborné vzdělání. Tím je zajištěno, že každý pedagog postupuje při výchově a vzdělání předškolních dětí odborně a citlivě a vzdělává profesionálním způsobem.

Učitelky se dále vzdělávají v různých seminářích, týkajících se předškolní výchovy.

K týmu školy neodmyslitelně patří paní školnice a paní kuchařka, které se snaží vytvořit pro děti bezpečné prostředí a svým citlivým přístupem zajišťují přání a potřeby dětí.

MŠ Rakovnická

třída KOŤÁTKA

p.uč. Hana Ernstová

p.uč. Monika Ridillová

třída BERUŠKY

p.uč. Lenka Milatová

p.uč. Olga Polesná

třída SLUNÍČKA

p.uč. Soňa Michálková

p.uč. Dana Laczová

MŠ Březová

Třída SOVIČKY

p.uč. Lenka Nováčková

p.uč. Lucie Svobodová

Třída MOTÝLCI

p.uč. Ivana Novotná

p.uč. Renata Jandlová

O čistotu v mateřské škole se starají:

Jaromíra Havlíčková

Simona Gunčagová

Dana Horáková

O dobré jídlo se starají:

Blanka Braunštejnová

Hana Kasíková

Lucie Kasíková

Náš záměr

Partnerské vztahy s rodiči

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Jsme si vědomi,že:

* rodinná výchova je základem, na kterém budeme stavět

* se pokusíme rozpoznávat a citlivě využívat vlivy rodiny k navazování otevřeného

partnerského vztahu

* nabídneme rodičům individuální konzultace

* vzájemným respektem, důvěrou a utvářením pocitu sounáležitosti vytváříme správnou vazbu mezi rodinou a školou

* jsme součásti širšího okolí rodiny

* rodiče jsou nejdůležitější partneři a na vztazích s nimi nám velmi záleží

V případech, kdy se spolupráce nebude dařit,, nebo jsou rodiny ve své funkci oslabené, budeme postupovat a zlepšovat pobyt dítěte v mateřské škole tím, že:

* nabídneme žádoucí sociální komunikaci, vhodné modely sociálních vztahů a vzory chování

* zajistíme rodičům kontakt s informacemi, které možná přijmou od učitelky, která zná jejich dítě dobře z každodenního styku, lépe, než od odborných lékařů,či psychologů

* dáme dítěti pocit jistoty, relativního klidu, pohody, umožňujeme zažívat pocit radosti

* při podezření z týrání, nebo sexuálního zneužívání jsme povinni upozornit kompetentní orgány a spolupracovat s nimi

Vzájemně budeme získávat a rozvíjet:

* respekt a důvěru navzájem k sobě

* možnost jednotného postupu při výchově

* příležitosti k obohacování o profesionální a životní zkušenosti

* pocit sounáležitosti s životem školy

* ujasnit si představy o výchově, co od sebe vzájemně očekáváme a co požadujeme

* postupně navázat vztahy důvěry a spolupráce

Máme na paměti,že:

1.Každá rodina má jiný osobitý životní styl. Mateřská škola informuje o svém výchovném

stylu citlivě, s taktem, ne jako neměnný fakt. Dostatečně objasňuje a vysvětluje jeho

pozitivní působení na dítě.

2.Nikdy se nepodaří získat ke spolupráci úplně všechny rodiče.Někdy však méně je lépe a

malá skupina rodičů se skutečným zájmem přinese podstatně více prospěchu dětem,rodině

i škole.

3.Naplňovat tuto zásadu je nepřetržitý, dlouhodobý proces a vstupuje do něj velké množství

faktorů. Úspěšnost závisí na aktivitě a trpělivosti všech zúčastněných.

Těšíme se na společné dny

Lenka Milatová

zástupce ředitele pro MŠ

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu