Základní škola a mateřská škola Děčín III20.11.2019

Žáci 2. stupně zamíří v červnu se školou v přírodě na Milevsko V červnu letošního školního roku organizujeme pro žáky 2. stupně školu v přírodě. Po zjištění zájmu ze strany rodičů o tuto akci jsme oslovili agenturu CK Topinka, která nám školu v přírodě zorganizuje. ŠvP proběhne v termínu 8. – 12. června 2020 a uskuteční se v rekreačním středisku Růžená (https://www.tabory.cz/ruzena.html). Cena Šv…

Zobrazit celý článek


20.11.2019

Dne 18. 11. 2019 se žáci 9.A zúčastnili exkurze v Zoo Ústí nad Labem, kde se seznámili v rámci volby povolání s profesemi, které se podílejí na chodu a činnosti zoologické zahrady. Formou presentace byly žákům nejprve představeny funkce zoologické zahrady jako takové, dále měli žáci odvodit z fotografií v presentaci, jaká zaměstnaní najdou v zoo uplatnění. Obory jako zoolog, veterinář, chovatel na…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Historie školy na Starém Městě

  • Některé zajímavosti

Podle historických pramenů existovala škola na Starém Městě už v dobách pánů z Bünau, mimoj. uvádí v roce 1610 jednoho učitele. V roce 1704 měl mít církevní okrsek Děčín jenom dvě školy, totiž v Děčíně a na Starém Městě. Podle jiných pramenů staroměstská škola vznikla až v roce 1748. Až do 19. století byly všechny osady pozdějších obcí Březiny, Chlum a Křešice připojeny ke Starému Městu (školně). V roce 1833 vyučoval ve škole Staré Město, která patřila k Děčínu jako filiálka, pan Ignát Weiss. Až do 70. let 19. století byla škola dvoutřídní. Od roku 1879 trojtřídní a v roce 1903 dokonce šestitřídní. Po 1. světové válce však zase pětitřídní. V roce 1878 dostalo Staré Město novou školní budovu, vedle které byla zřízena r. 1906 ještě druhá budova. Teprve po anschlussu v ní byla otevřena dobře vybavená mateřská škola. Starou školní budovu převzala odborná učňovská škola. Na jaře 1945 sloužila škola dočasně jako utečenecký tábor a v posledních týdnech před koncem války jako muniční sklad.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu