Základní škola a mateřská škola Děčín III03.06.2020

Vážení zákonní zástupci,   v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR a MŠMT pro žáky 2. stupně základní školy je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně v základní škole na individuálních, či skupinových konzultacích. Žák je povinen se na konzultace přihlásit za předem stanovených kritérií – viz. dokument "Organizační zajištění provozu ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 36/25, pří…

Zobrazit celý článek


02.06.2020

Aktualizace: 2. 6. 2020 Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že nejsme schopni personálně zajistit vznik dalších skupin na 1. stupni, nebude naše škola umožňovat dodatečné zapisování žáků k prezenční výuce do 30. 6. 2020.                                 vedení školy V Děčíně dne 11. 5. 2020 Vážení zákonní zástupci,  v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR a MŠMT pro žáky 1. až …

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Historie školy na Starém Městě

  • Některé zajímavosti

Podle historických pramenů existovala škola na Starém Městě už v dobách pánů z Bünau, mimoj. uvádí v roce 1610 jednoho učitele. V roce 1704 měl mít církevní okrsek Děčín jenom dvě školy, totiž v Děčíně a na Starém Městě. Podle jiných pramenů staroměstská škola vznikla až v roce 1748. Až do 19. století byly všechny osady pozdějších obcí Březiny, Chlum a Křešice připojeny ke Starému Městu (školně). V roce 1833 vyučoval ve škole Staré Město, která patřila k Děčínu jako filiálka, pan Ignát Weiss. Až do 70. let 19. století byla škola dvoutřídní. Od roku 1879 trojtřídní a v roce 1903 dokonce šestitřídní. Po 1. světové válce však zase pětitřídní. V roce 1878 dostalo Staré Město novou školní budovu, vedle které byla zřízena r. 1906 ještě druhá budova. Teprve po anschlussu v ní byla otevřena dobře vybavená mateřská škola. Starou školní budovu převzala odborná učňovská škola. Na jaře 1945 sloužila škola dočasně jako utečenecký tábor a v posledních týdnech před koncem války jako muniční sklad.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu