Základní škola a mateřská škola Děčín III20.11.2019

Žáci 2. stupně zamíří v červnu se školou v přírodě na Milevsko V červnu letošního školního roku organizujeme pro žáky 2. stupně školu v přírodě. Po zjištění zájmu ze strany rodičů o tuto akci jsme oslovili agenturu CK Topinka, která nám školu v přírodě zorganizuje. ŠvP proběhne v termínu 8. – 12. června 2020 a uskuteční se v rekreačním středisku Růžená (https://www.tabory.cz/ruzena.html). Cena Šv…

Zobrazit celý článek


20.11.2019

Dne 18. 11. 2019 se žáci 9.A zúčastnili exkurze v Zoo Ústí nad Labem, kde se seznámili v rámci volby povolání s profesemi, které se podílejí na chodu a činnosti zoologické zahrady. Formou presentace byly žákům nejprve představeny funkce zoologické zahrady jako takové, dále měli žáci odvodit z fotografií v presentaci, jaká zaměstnaní najdou v zoo uplatnění. Obory jako zoolog, veterinář, chovatel na…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

EU Peníze školám

Od 1. 9. 2011 vstoupila škola do projektu EU Peníze školám. Projekt pod názvem „Moderní škola – moderní trendy ve vzdělávání“ je zaměřen především na tvorbu digitálních učebních materiálů.

Naším prvotním úkolem bylo vyškolit pedagogy v oblasti tvorby DUMů ve dvou základních programech - PowerPoint 2010 a Smart Notebook. Chceme motivovat pedagogy, aby při vytváření materiálů využili své dobré nápady, dotvořili je a aktualizovali, aby s pomocí svých znalostí a výměny zkušeností získaných v rámci DVPP vytvořili další moderní materiály a pomůcky, které budou aktivizovat práci žáků. Na konci šk. roku 2012/2013 máme vytvořeno přibližně 500 vlastních výukových materiálů, které byly během roku odpilotovány a odevzdány ke kontrole MŠMT.

Současně vybavujeme školu novými moderními pomůckami a ICT vybavením, které bude sloužit k naplnění výstupů šablon, k lepší motivaci žáků a vzbuzení jejich zájmu o vzdělávání a celoživotní učení. K nejrozsáhlejším investicím patřil nákup 3 multidotykových interaktivních tabulí SMART Board s pylonovými pojezdy a projektorů s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Pracovna přírodopisu se dočkala vybavení novými nmikroskopy včetně jednoho modelu s digitální kamerou a kvalitního vizualizéru s 3D zobrazením.

V této době realizujeme výstavbu nové počítačové pracovny. Žáci zde budou mít k dispozici 24 pracovišť s počítači v podobě tenkých klientů Lenovo. Předpokládaný termín dokončení je konec října 2013.

V rámci projektu plánujeme pořídit další interaktivní tabuli SMART Board, neboť se těší velké oblibě u žáků i pedagogů a všechny stávající jsou plně vytíženy.

Projekt bude ukončen v únoru 2014.

 

Mgr. A. Čuříková, koordinátor projektu

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu