Základní škola a mateřská škola Děčín III16.01.2020

Návrat žáků ze zimního ozdravného pobytu je v pátek 17. 1. 2019 mezi 13.30 - 14.00 h.

Zobrazit celý článek


09.01.2020

Odjezd: v neděli 12.01.2020 ve 14:00 hod. Sraz nejpozději ve 13:45 hod. Odjíždí se od hlavního vchodu. Prosba: dejte dětem s sebou ježdíky nebo boby, kdyby nám nepřálo počasí na lyžování.  Všechna potvrzení odevzdat nejpozději do pátku 10. 1. 2020, nutná kontrola. Mgr. Bárová Marcela

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Otevřená škola

Projekt Otevřená škola - spolufinancován z ESF

Do tohoto projektu jsme se zapojili na počátku roku 2010. Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje.

Naše aktivity v projektu:

Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele.

Na škole jsme vytvořili tým 6 pedagogů, kteří prošli postupně sedmi e-learningovými kurzy.

-         Pravidla vedení on-line kurzu

-         Jak pracovat s el. objekty ve výuce i mimo ni

-         Využití e- learningu při samostatné přípravě žáka

-         Metodika on- line vzdělávání

-         Jak motivovat žáka

-         Školní vzdělávací a informační systém

-         Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru

 Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky.

Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky

Škole bylo v rámci projektu poskytnuto on-line vzdělávací prostředí Moodle, které slouží k prezenční i distanční výuce pomocí on-line kurzů. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. 

Společné ověření v projektu nabytých znalostí učitele a žáka.

Vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)již funguje a je postupně doplňován a aktualizován.

Zřízení a provoz E-center samostatného studia  - již fungují.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu