Základní škola a mateřská škola Děčín III16.09.2019

Vážení rodiče,v softwaru Bakaláři se vyskytla chyba, kterou nelze odstranit ani ze záloh. Na odstranění chyby se pracuje. vedení školy

Zobrazit celý článek


14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Otevřená škola

Projekt Otevřená škola - spolufinancován z ESF

Do tohoto projektu jsme se zapojili na počátku roku 2010. Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje.

Naše aktivity v projektu:

Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele.

Na škole jsme vytvořili tým 6 pedagogů, kteří prošli postupně sedmi e-learningovými kurzy.

-         Pravidla vedení on-line kurzu

-         Jak pracovat s el. objekty ve výuce i mimo ni

-         Využití e- learningu při samostatné přípravě žáka

-         Metodika on- line vzdělávání

-         Jak motivovat žáka

-         Školní vzdělávací a informační systém

-         Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru

 Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky.

Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky

Škole bylo v rámci projektu poskytnuto on-line vzdělávací prostředí Moodle, které slouží k prezenční i distanční výuce pomocí on-line kurzů. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. 

Společné ověření v projektu nabytých znalostí učitele a žáka.

Vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)již funguje a je postupně doplňován a aktualizován.

Zřízení a provoz E-center samostatného studia  - již fungují.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu