Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Čím budu - 5.A,B

Žáci 5. ročníku navštívili v únoru Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Děčíně, kde absolvovali interaktivní besedu zaměřenou na volbu povolání.

Nejprve žáci vyplňovali pracovní list podle vybrané kartičky symbolizující určité povolání, ujasňovali si, co člověk vykonávající toto povolání musí umět, jaké vlastnosti musí mít, co ke své práci potřebuje, kde ji vykonává, jaké vůně cítí, jaké zvuky slyší apod. Poté ostatní žáci na základě uvedených indicií hádali, o které povolání se jedná. Nejúspěšnější hadači byli oceněni drobnými odměnami.

Ve druhé části besedy se žáci rozdělili do skupin. Každá skupina dostala odlišný obrázek - obchodní dům, areál nemocnice, továrna, rodinný dům. Žáci měli za úkol vymyslet a připsat co nejvíce povolání, která se v daném prostředí mohou uplatnit. Své názory pak prezentovali ostatním. Společně potom vybírali k jednotlivým povoláním pracovní prostředky nakreslené na kartách, přemýšleli nad náplní práce jednotlivých povolání.

Žáci se interaktivní formou dozvěděli mnoho informací o různých povoláních, o možnosti využít služeb IPS při výběru budoucí profese.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu