Základní škola a mateřská škola Děčín III24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Informace k plánované škole v přírodě pro 2. stupeň Aktualizace 24. 3. 2020 Vážení rodiče, v půlce dubna měla být doplacena druhá část platby za školu v přírodě. Bohužel v této situaci nikdo netuší, zda se škola v přírodě v řádném termínu uskuteční a nám je jasné, že doplatek v tuto chvíli ani po vás vyžadovat nemůžeme. Naštěstí to chápe i organizátor. Jsme domluveni, že se spojíme po Velikonoc…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Čím budu - 6.A,B

Žáci 6.A a 6.B navštívili před jarními prázdninami Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Děčíně, kde absolvovali interaktivní besedu zaměřenou na volbu povolání.

Nejprve žáci vyplňovali pracovní list podle vybrané kartičky symbolizující určité povolání, ujasňovali si, co člověk vykonávající toto povolání musí umět, jaké vlastnosti musí mít, co ke své práci potřebuje, kde ji vykonává apod. Poté ostatní žáci na základě uvedených indicií hádali, o které povolání se jedná. Nejúspěšnější hadači byli oceněni drobnými odměnami.

Ve druhé části besedy se žáci rozdělili do skupin. Každá skupina dostala odlišný obrázek nějaké budovy, prostředí (např. obchodního domu, továrny, farmy). Žáci měli za úkol vymyslet a připsat co nejvíce povolání, která se v daném prostředí mohou uplatnit. Své názory pak prezentovali ostatním. Společně potom přemýšleli nad náplní práce jednotlivých povolání.

Žáci se v průběhu tohoto ptojektového dne zábavnou formou dozvěděli mnoho informací o různých povoláních, o možnosti využít služeb IPS při výběru budoucí profese.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu