Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Čím budu - 6.A,B

Žáci 6.A a 6.B navštívili před jarními prázdninami Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Děčíně, kde absolvovali interaktivní besedu zaměřenou na volbu povolání.

Nejprve žáci vyplňovali pracovní list podle vybrané kartičky symbolizující určité povolání, ujasňovali si, co člověk vykonávající toto povolání musí umět, jaké vlastnosti musí mít, co ke své práci potřebuje, kde ji vykonává apod. Poté ostatní žáci na základě uvedených indicií hádali, o které povolání se jedná. Nejúspěšnější hadači byli oceněni drobnými odměnami.

Ve druhé části besedy se žáci rozdělili do skupin. Každá skupina dostala odlišný obrázek nějaké budovy, prostředí (např. obchodního domu, továrny, farmy). Žáci měli za úkol vymyslet a připsat co nejvíce povolání, která se v daném prostředí mohou uplatnit. Své názory pak prezentovali ostatním. Společně potom přemýšleli nad náplní práce jednotlivých povolání.

Žáci se v průběhu tohoto ptojektového dne zábavnou formou dozvěděli mnoho informací o různých povoláních, o možnosti využít služeb IPS při výběru budoucí profese.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu