Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Co dělají hasiči

Žáci 3.A, 4.A a 4.B navštívili 14. a 15. listopadu Hasičský záchranný sbor ÚK – Požární stanici Děčín, kde se seznámili s jejím chodem a prohlédli si techniku a vybavení požární stanice. Provádějící hasič žákům předvedl vybavení jednotlivých hasičských vozidel s výkladem a ukázkou, k čemu jednotlivé nástroje a nářadí slouží. Žáci si mohli prohlédnout, potěžkat a vyzkoušet hasičskou bundu a přilbu. Seznámili se také s principem hlášení požárů a zjišťování informací prostřednictvím počítače – vzhledem k právě probíhajícímu hašení požáru v Bynově měla jedna třída možnost sledovat lokaci zasahujících hasičů pomocí GPS.

Žáci byli seznámeni s tím, co obnáší rozhodnutí stát se hasičem (fyzické testy, psychické testy, zdravotní testy), připomněli si spolu s provádějícím hasičem kromě požárů další situace, během kterých hasiči zasahují – vyprošťování osob při automobilových nehodách, otevírání zamčených aut a bytů, čerpání vody z domů, likvidace nebezpečných látek a olejových havárií, záchrana horolezců atd.

Na závěr žáci kladli dotazy, poté dostali propagační materiály. 

Po návratu do školy vyplnili pracovní list a nakreslili obrázky o práci hasičů.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu