Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Muzeolog, historik - 8.A

Žáci 8.A navštívili ve čtvrtek 13.2.2020 Oblastní muzeum v Děčíně, kde je provedl kustod Jaroslav Drahoš aktuální výstavou z minulosti Děčínska věnovanou událostem z roku 1989. Poté žáci navštívili stálou expozici k středověkému osídlení Děčína i expozici přírodovědnou – ornitologickou. Prohlédli si i novou expozici věnovanou dějinám plavby na Labi. Dozvěděli se podrobnosti o náplni práce muzejních zaměstnanců, včetně restaurátorů a návštěvu zakončili v lapidáriu na nádvoří děčínského muzea. Seznámili se tak s problematikou uchovávání artefaktů z regionu, ale i s náplní práce zaměstnanců muzea.

Ve škole žáci vyplnili krátký pracovní list, v němž definovali, co je muzeum, lapidárium a k čemu slouží, kdo je muzeolog a co je náplní restauratéra v muzeu.

Žáci se při návštěvě muzea seznámili nejen s historií regionu, ale též s náplní práce méně obvyklého povolání muzeologa a restauratéra.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu