Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Pivovar - 7.A

Žáci 7.A se 29. ledna 2020 vypravili do pivovaru ve Velkém Březně. Nejprve navštívili hamr, kde se dozvěděli o samotné firmě, její historii, o pivovarnických řemeslech současných i historických, o potřebném vzdělání, které musí jednotliví pracovníci mít, aby mohli vykonávat povolání sládka, vedoucího výroby ad.

Dále děti zjistily, které základní suroviny jsou nutné k výrobě piva, odkud se do pivovaru dovážejí a jak probíhá samotný proces výroby – šrotování, vystírání, rmutování, zcezování, chmelovar, odstraňování kalů, provzdušňování a zchlazování mladiny, kvašení. Následně byla žákům objasněna stupňovost piva a výroba ležáku. Děti se dozvěděly, že jedním z pracovních procesů nezbytných k výrobě piva je i čištění tanků, které se provádí vždy po jejich vyprázdnění a mají ho obvykle na starost nejmladší pracovníci.

Po návratu do školy si žáci ověřili, co si zapamatovali, vyplňovali pracovní listy o pivovarnických povoláních a výrobě piva.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu