Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

PD Zdravotní bratr - 2.A,B

Žáci 2.A i 2.B se vypravili do Nemocnice Děčín, aby se seznámili s povoláním zdravotního bratra.

Děti byly po příchodu do nemocnice přivítány zdravotním bratrem Tomášem. Nejprve proběhla beseda o lidském těle, orgánech a jejich funkcích, žáci si vše ukázali na modelu lidského těla.

Po teoretické části přišla část praktická, některými očekávána s nadšením, jinými s obavami. Díky laskavému přístupu bratra Tomáše si i bázlivci vyzkoušeli, co je čeká při příjmu na dětské oddělení nemocnice – měření tlaku, vyšetření stetoskopem ad. Děti si prohlédly dětskou ordinaci, její vybavení – nástroje, zdravotnický materiál.

Po návratu do školy děti vyplňovaly pracovní listy, v nichž uplatnily nově nabyté vědomosti a zkušenosti.

Během tohoto programu se žáci blíže seznámili s činnostmi zdravotního bratra pracujícího v nemocnici či odborné ambulanci. Prohlédli si vybavení ordinace, lékařské přístroje a pomůcky na vyšetřování, sami si některé vyzkoušeli. Díky tomu se možná někteří z nich zbavili strachu z návštěvy nemocnice.

Fotogalerie:

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu