Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Dys-poradna pro žáky se SVPU

Milí rodiče a žáci,

také tento školní rok pořádáme pro integrované žáky a pro žáky se SVP dobrovolné speciální kroužky, které se zabývají nápravou výukových poruch u žáků (především se jedná o dyslexii, dysgrafii a dysortografii). Paní učitelky zde v rámci výuky využívají různorodé výukové metody a pomůcky. Cílem těchto kroužků je hravou a poutavou formou u zmiňovaných žáčků probudit zájem o daný předmět či jeho část, která jim do této doby dělala potíže a zároveň umožnit žákům zažít pocit úspěchu díky postupnému zlepšování jejich dovedností a schopností. Žáci zde opakují a prohlubují si znalost aktuálního školního učiva z češtiny, ale také zde procvičují gramatiku, atd.

Na obou stupních naší školy funguje několik kroužků.

Pokud na tyto kroužky chcete docházet, doporučujeme předchozí domluvu s jednotlivými vyučujícími.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu