Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Dys-poradna pro žáky se SVPU

Milí rodiče a žáci,

také tento školní rok pořádáme pro integrované žáky a pro žáky se SVP dobrovolné speciální kroužky, které se zabývají nápravou výukových poruch u žáků (především se jedná o dyslexii, dysgrafii a dysortografii). Paní učitelky zde v rámci výuky využívají různorodé výukové metody a pomůcky. Cílem těchto kroužků je hravou a poutavou formou u zmiňovaných žáčků probudit zájem o daný předmět či jeho část, která jim do této doby dělala potíže a zároveň umožnit žákům zažít pocit úspěchu díky postupnému zlepšování jejich dovedností a schopností. Žáci zde opakují a prohlubují si znalost aktuálního školního učiva z češtiny, ale také zde procvičují gramatiku, atd.

Na obou stupních naší školy funguje několik kroužků.

Pokud na tyto kroužky chcete docházet, doporučujeme předchozí domluvu s jednotlivými vyučujícími.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu