Základní škola a mateřská škola Děčín III24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Informace k plánované škole v přírodě pro 2. stupeň Aktualizace 24. 3. 2020 Vážení rodiče, v půlce dubna měla být doplacena druhá část platby za školu v přírodě. Bohužel v této situaci nikdo netuší, zda se škola v přírodě v řádném termínu uskuteční a nám je jasné, že doplatek v tuto chvíli ani po vás vyžadovat nemůžeme. Naštěstí to chápe i organizátor. Jsme domluveni, že se spojíme po Velikonoc…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Nabídka IPS

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)

 

ČÍM CHCETE BÝT? Uvažujete o svém budoucím povolání? Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia? Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout? Odpovědi na tyto otázky naleznete v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání.

 

IPS poskytuje aktuální informace o:

 

Služby:

IPS poskytuje služby: žákům základních škol se specifickými vzdělávacími potřebami, studentům a absolventům, rodičovské veřejnosti, školským zařízením, dalším zájemcům

 

IPS umožňuje: prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a vysokoškolském studiu

 

IPS nabízí ke shlédnutí: krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí

 

IPS poskytuje: podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí

 

IPS má k dispozici: počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání

 

IPS provádí: individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ s ZvŠ, absolventy škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi

 

IPS organizuje besedy:

  • pro žáky základních škol k volbě prvního povolání
  • pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího studia

IPS pořádá: v podzimních měsících ve spolupráci se školami "Burzu škol", jejímž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol, středních odborných učilišť a dalších vzdělávacích zařízení v regionu

 

IPS jako součást úřadu práce:

  • spolupracuje se všemi odděleními ÚP, zvláště s odděleními rekvalifikací, analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace z těchto oblastí:
  • informace o možnostech rekvalifikací
  • aktuální přehled nových pracovních míst
  • možnostech rekvalifikace

Co ještě u nás najdete: celostátní přehled povolání, karty povolání, informační letáky o jednotlivých povoláních, informační letáky jednotlivých škol

Všechny služby poskytované úřadem práce jsou bezplatné.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu