Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Nabídka IPS

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)

 

ČÍM CHCETE BÝT? Uvažujete o svém budoucím povolání? Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia? Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout? Odpovědi na tyto otázky naleznete v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání.

 

IPS poskytuje aktuální informace o:

 

Služby:

IPS poskytuje služby: žákům základních škol se specifickými vzdělávacími potřebami, studentům a absolventům, rodičovské veřejnosti, školským zařízením, dalším zájemcům

 

IPS umožňuje: prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a vysokoškolském studiu

 

IPS nabízí ke shlédnutí: krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí

 

IPS poskytuje: podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí

 

IPS má k dispozici: počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání

 

IPS provádí: individuální a skupinové poradenství pro žáky ZŠ s ZvŠ, absolventy škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich následným uplatněním v praxi

 

IPS organizuje besedy:

  • pro žáky základních škol k volbě prvního povolání
  • pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího studia

IPS pořádá: v podzimních měsících ve spolupráci se školami "Burzu škol", jejímž smyslem je získání co nejširšího množství informací od zástupců středních škol, středních odborných učilišť a dalších vzdělávacích zařízení v regionu

 

IPS jako součást úřadu práce:

  • spolupracuje se všemi odděleními ÚP, zvláště s odděleními rekvalifikací, analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace z těchto oblastí:
  • informace o možnostech rekvalifikací
  • aktuální přehled nových pracovních míst
  • možnostech rekvalifikace

Co ještě u nás najdete: celostátní přehled povolání, karty povolání, informační letáky o jednotlivých povoláních, informační letáky jednotlivých škol

Všechny služby poskytované úřadem práce jsou bezplatné.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu