Základní škola a mateřská škola Děčín III14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


02.09.2019

  SPORTUJ VE ŠKOLE „Sportuj ve škole“ má bavit děti pohybem. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají zdarma jednou  týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem. Hodiny pro  Vaše děti budou v těchto termínech: Pondělí od 14.00 do 14.45 hodin…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Náplň práce výchovné poradkyně

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

Kariérové poradenství:

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • metodická pomoc pro individuálně a skupinově integrované žáky
 • kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

 

Oblast spolupráce s třídními učiteli:

 • poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • metodická pomoc ostatním vyučujícím
 • pomoc při řešení problémů s absencí
 • práce ve výchovné komisi - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků

 

Spolupráce s dalšími institucemi:

 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými  a dalšími zařízeními a pracovišti (PPP Děčín, úřad práce, speciálně pedagogické centrum, Policie ČR apod.)
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

A další dle aktuální situace...

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu