Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Náplň práce výchovné poradkyně

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

Kariérové poradenství:

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • metodická pomoc pro individuálně a skupinově integrované žáky
 • kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

 

Oblast spolupráce s třídními učiteli:

 • poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • metodická pomoc ostatním vyučujícím
 • pomoc při řešení problémů s absencí
 • práce ve výchovné komisi - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků

 

Spolupráce s dalšími institucemi:

 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými  a dalšími zařízeními a pracovišti (PPP Děčín, úřad práce, speciálně pedagogické centrum, Policie ČR apod.)
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

A další dle aktuální situace...

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu