Základní škola a mateřská škola Děčín III03.04.2020

Zápisy do základních škol se budou konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve ško…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Náplň práce výchovné poradkyně

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

Kariérové poradenství:

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ , sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, G

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • metodická pomoc pro individuálně a skupinově integrované žáky
 • kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
 • zajišťování a zprostředkování dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
 • péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, žáky nadané
 • sledování a evidence těchto žáků ve škole

 

Oblast spolupráce s třídními učiteli:

 • poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • metodická pomoc ostatním vyučujícím
 • pomoc při řešení problémů s absencí
 • práce ve výchovné komisi - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků

 

Spolupráce s dalšími institucemi:

 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými  a dalšími zařízeními a pracovišti (PPP Děčín, úřad práce, speciálně pedagogické centrum, Policie ČR apod.)
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

A další dle aktuální situace...

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu