Základní škola a mateřská škola Děčín III24.03.2020

Samostudium naleznete na níže uvedených odkazech: 1. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.a/ 1. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.b/ 1. C https://brezovka.estranky.cz/clanky/1.c/ 2. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.a/ 2. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/2.b/ 3. A https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.a/ 3. B https://brezovka.estranky.cz/clanky/3.b/ 4. A https://brezovk…

Zobrazit celý článek


24.03.2020

Informace k plánované škole v přírodě pro 2. stupeň Aktualizace 24. 3. 2020 Vážení rodiče, v půlce dubna měla být doplacena druhá část platby za školu v přírodě. Bohužel v této situaci nikdo netuší, zda se škola v přírodě v řádném termínu uskuteční a nám je jasné, že doplatek v tuto chvíli ani po vás vyžadovat nemůžeme. Naštěstí to chápe i organizátor. Jsme domluveni, že se spojíme po Velikonoc…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Pravidla pro žáky

Ve škole

 • Naslouchej! Buď jedno velké ucho při výkladu.
 • Piš! Smysluplné zápisky, ve kterých se dokážeš orientovat.
 • Ptej se! Na to, co ti není jasné (a neboj se zeptat).

Doma

 • Zajisti si! Klid, podmínky k učení (udělej dohodu s rodiči, sourozenci, kamarády).
 • Připrav si! Vše potřebné pro studium k ruce.
 • Vytvoř si! Studijní plán + program každého dne + čas domácí přípravy.

Jak se učit?

 • Přečti si! Celou probranou látku – budeš vědět, o čem se učíš.
 • Čti! Danou látku znovu - po částech.
 • Dělej si! Průběžně poznámky na papír. Vyber to nejdůležitější (hlavní myšlenky). Piš v heslech. Graficky rozčleňuj.
 • Ptej se a odpovídej na kontrolní otázky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Proč? Za jakým účelem?
 • Opakuj! Samostatně, co ses naučil – pro připomenutí použij poznámky.
 • Kontroluj! S pomocí učebnice, sešitu, poznámek + znovu zopakuj.
 • Zkoušej sám sebe! Zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní formou.
 • Když ještě látku neumíš, vrať se v učení zpátky!
 • Prostřídávej předměty!
 • Začni tím lehčí látkou!
 • Odškrtávej si již splněné úkoly!
 • Uč se v blocích!
 • Vymez si čas na celkové opakování + procvičení!

Při ústním zkoušení

 • Pokud jsi nervózní, vyber si zrakem neutrální bod ve třídě, fixuj ho očima a nedívej se na třídu ani zkoušejícího.
 • Vybav si a uveď hlavní myšlenky – “cos měl v poznámkách”.
 • Rozveď hlavní myšlenky – uveď podrobnosti a příklady.
 • Mluv souvisle a v klidu.

  Při písemné práci

 • Pozorně si přečti zadané úkoly.
 • Správně si rozvrhni čas.
 • Ujasni si význam hlavních bodů v zadání.
 • Odpovídej a řeš všechny otázky (princip: „alespoň něco“).

Jak se z toho nezbláznit? Relaxuj!

 • Věnuj se nějaký čas něčemu jinému (hudba, sport, kamarádi…), zkrátka tomu, co máš rád/a.
 • Dobře a pravidelně spi a odpočívej.

Jak řešit problémy ve škole?

 • Prostuduj si dobře školní řád!
 • Vždy jednej slušně a na úrovni – s učiteli, dalšími zaměstnanci školy i se svými spolužáky!
 • Respektuj názory ostatních.
 • Pokud to bude v tvých silách, nabídni svou pomoc.
 • Nehádej se s učiteli – nauč se klidně formulovat své otázky a poznámky.
 • Překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit.
 • Nečti si a nejez při hodině, nebav se se spolužáky.
 • Neměj “připomínky”.
 • Nesnaž se zviditelnit za každou cenu.
 • “Netvař se”.
 • Máš-li problémy se studiem, projev o předmět zájem – využij konzultační hodiny, vytvoř referát, prezentaci, apod.
 • Vždy měj učební pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu!
 • Omez počet zameškaných hodin na minimum!
 • Včas předkládej omluvenky (do 3 dnů)!
 • Nevíš-li kudy kam, vyhledej pomoc třídního učitele nebo výchovné poradkyně.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu