Základní škola a mateřská škola Děčín III11.02.2020

Nepříznivé počasí posledních dní nám neumožňuje chodit na vycházky a proto jsme jedno odpoledne nahradili jinou pohybovou aktivitou. Zahráli jsme si ve školní družině KUŽELKY. Každý měl dva pokusy. Vítězkou se stala Eliška Perská, druhé místo obsadil Pavel Hypša a na třetím místě se umístil Vojta Pekárna. Získali diplom a věcnou cenu. Všichni hráli s nadšením, tak si tuto činnost asi ještě zopaku…

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Od listopadu do začátku února letošního školního roku probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády. Žáci 9. ročníků řešili 3 její části: teoretickou, praktickou část a kontrolní test.Praktickou část žáci řešili v chemickém kroužku vždy v pondělí. Teoretickou část zpracovávali doma za pomoci chemické literatury. Vědomosti čerpali také z internetu. Kontrolní test vypracovávali  3. 2. 2020…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Pravidla pro žáky

Ve škole

 • Naslouchej! Buď jedno velké ucho při výkladu.
 • Piš! Smysluplné zápisky, ve kterých se dokážeš orientovat.
 • Ptej se! Na to, co ti není jasné (a neboj se zeptat).

Doma

 • Zajisti si! Klid, podmínky k učení (udělej dohodu s rodiči, sourozenci, kamarády).
 • Připrav si! Vše potřebné pro studium k ruce.
 • Vytvoř si! Studijní plán + program každého dne + čas domácí přípravy.

Jak se učit?

 • Přečti si! Celou probranou látku – budeš vědět, o čem se učíš.
 • Čti! Danou látku znovu - po částech.
 • Dělej si! Průběžně poznámky na papír. Vyber to nejdůležitější (hlavní myšlenky). Piš v heslech. Graficky rozčleňuj.
 • Ptej se a odpovídej na kontrolní otázky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Proč? Za jakým účelem?
 • Opakuj! Samostatně, co ses naučil – pro připomenutí použij poznámky.
 • Kontroluj! S pomocí učebnice, sešitu, poznámek + znovu zopakuj.
 • Zkoušej sám sebe! Zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní formou.
 • Když ještě látku neumíš, vrať se v učení zpátky!
 • Prostřídávej předměty!
 • Začni tím lehčí látkou!
 • Odškrtávej si již splněné úkoly!
 • Uč se v blocích!
 • Vymez si čas na celkové opakování + procvičení!

Při ústním zkoušení

 • Pokud jsi nervózní, vyber si zrakem neutrální bod ve třídě, fixuj ho očima a nedívej se na třídu ani zkoušejícího.
 • Vybav si a uveď hlavní myšlenky – “cos měl v poznámkách”.
 • Rozveď hlavní myšlenky – uveď podrobnosti a příklady.
 • Mluv souvisle a v klidu.

  Při písemné práci

 • Pozorně si přečti zadané úkoly.
 • Správně si rozvrhni čas.
 • Ujasni si význam hlavních bodů v zadání.
 • Odpovídej a řeš všechny otázky (princip: „alespoň něco“).

Jak se z toho nezbláznit? Relaxuj!

 • Věnuj se nějaký čas něčemu jinému (hudba, sport, kamarádi…), zkrátka tomu, co máš rád/a.
 • Dobře a pravidelně spi a odpočívej.

Jak řešit problémy ve škole?

 • Prostuduj si dobře školní řád!
 • Vždy jednej slušně a na úrovni – s učiteli, dalšími zaměstnanci školy i se svými spolužáky!
 • Respektuj názory ostatních.
 • Pokud to bude v tvých silách, nabídni svou pomoc.
 • Nehádej se s učiteli – nauč se klidně formulovat své otázky a poznámky.
 • Překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit.
 • Nečti si a nejez při hodině, nebav se se spolužáky.
 • Neměj “připomínky”.
 • Nesnaž se zviditelnit za každou cenu.
 • “Netvař se”.
 • Máš-li problémy se studiem, projev o předmět zájem – využij konzultační hodiny, vytvoř referát, prezentaci, apod.
 • Vždy měj učební pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu!
 • Omez počet zameškaných hodin na minimum!
 • Včas předkládej omluvenky (do 3 dnů)!
 • Nevíš-li kudy kam, vyhledej pomoc třídního učitele nebo výchovné poradkyně.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu