Základní škola a mateřská škola Děčín III16.09.2019

Vážení rodiče,v softwaru Bakaláři se vyskytla chyba, kterou nelze odstranit ani ze záloh. Na odstranění chyby se pracuje. vedení školy

Zobrazit celý článek


14.09.2019

V pátek 6. 9. 2019 se členové biologického kroužku opět zúčastnili akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ pořádané Správou CHKO Lužické hory, ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ZO 36/02 při SCHKO JH a Českým svazem pro ochranu netopýrů pod záštitou Euro Bats. Netopýří noc, na kterou jsme vyrazili, probíhala v PP Naděje nedaleko Cvikova. Minibus, který jsme měli objednaný, nás vyzvedl kole…

Zobrazit celý článek


HC Děčín Nadace ČEZ Ovoce do škol Rodiče vítáni PROŠKOLY.cz

Program Školního parlamentu ve školním roce 2014/2015

Program Školního parlamentu ve školním roce 2014/2015

Školní žákovský parlament (dále jen ŠP) funguje ve školním roce 2014/2015 pod vedením pedagogů - Kateřiny Kroupové (1. stupeň) a Martina Kroupy (2. stupeň).

Struktura ŠP zůstává stejná. V měsíci září probíhají na škole volby třídních zástupců 3. až 9. ročníků. Říjen je určen ke vzájemnému seznámení jednotlivých členů ŠP a volbě na post předsedy, místopředsedy a zapisovatele.

Členové ŠP se budou shromažďovat dvakrát do měsíce, a to vždy ve středu od 7.00 do 7.30h v hudebně (budova 1. stupně ZŠ).

V rámci jednotlivých jednání se mohou členové ŠP vyjadřovat k nejrůznějším aktuálním problémům školního i mimoškolního charakteru.

Stejně jako každý rok se i letos ŠP zaměří na pomoc a organizaci jednotlivých školních akcí a projektů.

Vlastní projekt ŠP bude ve školním roce 2014/2015 zacílen na vytvoření programu pro klienty pečovatelského zařízení v Děčíně. Projekt bude zahrnovat krátké hudební vystoupení, případně tvořivý kroužek výtvarného charakteru.

První společný mítink ŠP bude uskutečněn 2. října 2014 za účelem vzájemného seznámení jednotlivých členů, vymezení cílů a činností parlamentu. Hlasovat se bude o existenci, případně fungování školního rozhlasu.

Druhý mítink (6. října 2014) bude věnován volbě předsedy, místopředsedy a zapisovatele.

Vedení ŠP bude po jednotlivých členech vyžadovat aktivní účast na mítincích a projektech tohoto uskupení, dále bezproblémové chování. V případě nerespektování těchto podmínek může být člen ŠP ze své funkce vyloučen a nahrazen členem jiným.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu